Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000241

Adrese:

Ziemeļu iela 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20232850 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzidra Ješkina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0772

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

274A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1869

Sākums:

Pēc arhīva fonda "Valsts Statistikas pārvalde" dokumentos 1939.gadā sastādītā Latvijas bibliotēku saraksta redzams, ka Vecpiebalgas Labdarības biedrības bibliotēka dibināta 1869.gadā.

Darbība:

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kā arī attīsta plašu lasīšanas veicināšanas programmu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:30 19:00
Trešdiena 08:30 19:00
Ceturtdiena 08:30 19:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Bibliotēkas organizētie pasākumi Lasītāju klubiņa nodarbības, tikšanās ar rakstniekiem, Grāmatu atvēršanas svētki
3. Bibliotēkas fonda izmantošana Iespieddarbu, preses, katalogu u.c. izmantošana
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft datu bāzei "Laikrakstu bibliotēka"
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu nodošanas pagarināšana pa tālr.64161335, e-pastu: vecpiebalga.bibl@inbox.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana - A4 Melnbalta Teksts (1 lappuse) - 0.10 (bez PVN)
2. Kopēšana - A4 Krāsaina 1 lappuse - 0.54 (bez PVN)
3. Izdrukas - A4 Melnbalta 1 lappuse - 0.10 (bez PVN)
4. Izdrukas - A4 Krāsaina 1 lappuse - 0.54 (bez PVN)
5. Kopēšana - A4 Melnbalta Abas puses - 0.16 (bez PVN)
6. Izdrukas - A4 Melnbalta Abas puses - 0.16 (bez PVN)
7. Skenēšana - 1 lapa A4 1 dokuments - 0.15 (bez PVN)
8. Laminēšana - A4 lapa 0.98 (bez PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

45000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

647

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

150

Pārējie:

497

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4070

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3166

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

904

Virtuālais apmeklējums:

592

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7687

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

550

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3924
Seriālizdevumi 3760
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1114

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 99
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 44
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 55

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

798

Izslēgto dokumentu kopskaits:

800

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

9277

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 277 354 8144
Seriālizdevumi 520 446 1074
Audiovizuālie resursi 33
Kartogrāfiskie materiāli 1 7
Nošizdevumi 17
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 77 177 1504

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1