Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000238

Adrese:

Rudiņi, Taurene, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4119

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64170261 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Rūnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0769

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

271A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

Taurenes pagasta bibliotēka dibināta 1929.gadā – pēc arhīva fonda ”Izglītības ministrija” dokumentiem. 1929.gada 11. martā Taurenes pagasta padomes loceklis Jānis Seisums parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 642 grāmatas.

Darbība:

Taurenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības bibliotēka, kuras funkcijas ir informācija, izglītošana, kultūra. Bibliotēkas pakalpojumi ļauj cilvēkam justies piederīgam kopējai informācijas telpai, padarot tos sociāli aktīvākus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00 Spodrības diena - katra mēneša pēdējā trešdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu fonds Nozaru un daiļliteratūras fonda bezmaksas izmantošana.
Datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, LETA u.c.
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64170261
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Taurenes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi.
Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, datorizdruka Kopēšanas darbi un datorizdrukas A4 formāts 1 lapaspuse 0.10 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1873

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

29

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

486

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

130

Pārējie:

356

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6436

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4743

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1693

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8693

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

746

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2300
Seriālizdevumi 6389
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 638

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 36

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

768

Izslēgto dokumentu kopskaits:

791

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10061

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 286 9092
Seriālizdevumi 482 791 932
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 4
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 95 1656

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2