Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000238

Adrese:

Rudiņi, Taurene, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4119

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64170261 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Rūnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0769

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

271A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

Taurenes pagasta bibliotēka dibināta 1929.gadā – pēc arhīva fonda ”Izglītības ministrija” dokumentiem. 1929.gada 11. martā Taurenes pagasta padomes loceklis Jānis Seisums parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 642 grāmatas.

Darbība:

Taurenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības bibliotēka, kuras funkcijas ir informācija, izglītošana, kultūra. Bibliotēkas pakalpojumi ļauj cilvēkam justies piederīgam kopējai informācijas telpai, padarot tos sociāli aktīvākus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00 Spodrības diena - katra mēneša pēdējā trešdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu fonds Nozaru un daiļliteratūras fonda bezmaksas izmantošana.
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, LETA u.c.
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Taurenes pagasta bibliotēkas krājumā, pasūtīšana
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
6. Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Avīžu, žurnālu un citu periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana
7. Uzziņas Bezmaksas tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšanas darbi un datorizdrukas 1 lapaspuse A4 - 0.10 EUR
2. Lapu ielaminēšana 1 lapa A4 - 0.98 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

29

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

457

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

107

Pārējie:

350

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6796

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4685

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2111

Virtuālais apmeklējums:

201

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9600

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1501

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2867
Seriālizdevumi 6276
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 5
Pārējie dokumenti 448
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1529

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 30
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

733

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1200

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

9594

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 220 749 8563
Seriālizdevumi 502 450 984
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 11 15
Elektroniskie resursi 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 86 193 1549

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1