Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012557

Adrese:

Skola, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4118

Darbojās 2019.gadā:

Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Karīna Zirne

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 14:40 15:40
Ceturtdiena 13:10 15:10
Piektdiena 13:10 14:10

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Mācību literatūra Latviešu un ārzemju literatūra Uzziņu literatūra Bezmaksas internets
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

37

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

3

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

312

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

25

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

287

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

515

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

440

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 498
Seriālizdevumi 17
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 427
Bērnu grāmatas 65

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

139

Izslēgto dokumentu kopskaits:

284

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6206

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 139 284 6206
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 128 284 2511

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0