Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000222

Adrese:

Pagasta Dārziņi, Kaives pag., Vecpiebalgas nov., LV-4144

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64125769 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Vecpiebalgas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Burjote

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057009

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0752

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

285A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

1925. gada 2. jūlijs. Vecpiebalgas pag. Leimaņu izglītības biedrības pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai. Tika nodibināta Leimaņu izglītības biedrības bibliotēka. Dažādu teritoriālo reformu rezultātā bibliotēka ieguvusi pašreizējo nosaukumu - Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka darbojas kā kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 13:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Pieejamās datu bāzes KIS piedāvātās bezmaksas datu bāzes - Letonika, Lursoft (www.news.lv)
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku abonementu
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas darbu un tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde
6. Universāls grāmatu krājums un novadpētniecības materiāli Bibliotēkas krājuma izmantošana uz vietas un izsniegšana līdzņemšanai
7. 3td e-GRĀMATU bibliotēka Bibliotēkas lasītājam publiskā kataloga lietotājvārda un paroles piešķiršana reģistrācijai e-GRĀMATU bibliotēkā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Melnbalta dokumentu kopēšana Viena A4 lapas puse - 0.10
2. Melnbalta dokumentu printēšana Viena A4 lapas puse - 0.10
3. Melnbalta dokumentu kopēšana Abas A4 lapas puses - 0.16
4. Melnbalta dokumentu printēšana Abas A4 lapas puses - 0.16
5. Melnbalta dokumentu kopēšana Viena A3 lapas puse - 0.12
6. Melnbalta dokumenta kopēšana Abas A3 lapas puses - 0.19
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1002

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

84

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2949

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2141

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

808

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6754

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

97

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1366
Seriālizdevumi 5388
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 130

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

670

Izslēgto dokumentu kopskaits:

168

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7079

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 130 100 6038
Seriālizdevumi 527 66 1018
Audiovizuālie resursi 3 7
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 8 8
Attēlizdevumi 1 2
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 124 656

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1