Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000219

Adrese:

Sabiedriskais centrs "Dzērbene",Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64170405 26104915 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Gusmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0749

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

263A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Darbība:

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00
Otrdiena 9:00 18:00
Trešdiena 9:00 18:00
Ceturtdiena 9:00 18:00
Piektdiena 8:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 13:00- 14:00 Brivdienas: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana viena A4 lapas puse EUR. 0,12
2. Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana abas A4 lapas puses EUR. 0,20
3. Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana viena A3 lapas puse EUR. 0,15
4. Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana abas A3 lapas puses EUR. 0,24
5. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana viena A4 lapas puse EUR. 0,65
6. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana viena A3 lapas puse EUR. 0,81
7. Laminēšana viena A4 lapa EUR. 1,18
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Teritorijas kopējā platība (m2):

993

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

304

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

81

Pārējie:

223

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3133

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2722

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

411

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3797

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

401

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2537
Seriālizdevumi 1260
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 556

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 62
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

620

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1646

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7976

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 204 857 7141
Seriālizdevumi 416 789 823
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 6
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 68 1136

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1