Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000219

Adrese:

Sabiedriskais centrs "Dzērbene",Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64170405 26104915 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Vecpiebalgas novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Gusmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0749

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

263A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Darbība:

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 13:00- 14:00 Brivdienas: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana :
1.1. Viena A4 lapas puse EUR. 0,12
1.2. Abas A4 lapas puses EUR. 0,20
1.3. Viena A3 lapas puse EUR. 0,15
1.4. Abas A3 lapas puses EUR. 0,24
2.1. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana Viena A4 lapas puse - EUR. 0,65
2.2. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana Viena A3 lapas puse - EUR. 0,81
3. Laminēšana Viena A4 lapa - EUR. 1,18
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

296

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

69

Pārējie:

227

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3309

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2951

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

358

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3995

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

405

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2596
Seriālizdevumi 1396
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 497

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

621

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1730

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6867

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 227 1728 5640
Seriālizdevumi 383 1206
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 2 4
Pārējie dokumenti 11 11
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 85 20 1201

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1