Veclaicenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000142

Adrese:

"Vaiņagi", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29347398 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietne
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības vietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Bleiferte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009201939

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0550

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

552A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka Veclaicenē darbojusies no 1945.gada.

Darbība:

Veclaicenes bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:30 Pārtraukums 12:30 līdz 13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pārtraukums 12:30 līdz 13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pārtraukums 12:30 līdz 13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pārtraukums 12:30 līdz 13:00
Piektdiena 08:30 16:30 Pārtraukums 12:30 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv )
3. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa mob. tālruni 29347398, e-pastu bibl.veclaicene@aluksne.lv . Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv
5. SBA Izdevumus, kuri nav Veclaicenes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes un iespēja apmeklēt izglītojošus un tematiskus pasākumus
7. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs. Pieteikties pa mob. tālr. 29347398 vai e-pastu bibl.veclaicene@aluksne.lv
8. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs https://aluksne.biblioteka.lv Saņemot autorizācijas datus, iespējama izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv
9. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa mob. tālruni 29347398 vai e-pastu bibl.veclaicene@aluksne.lv
10. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
11. Galda un prāta spēles Bibliotēkā pieejamas dažādas galda spēles
12. E-grāmatu bibliotēka Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem :
1.1. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0,07 EUR
1.2. Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0,11 EUR
1.3. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0,14 EUR
1.4. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0,21 EUR
1.5. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0,28 EUR
1.6. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0,57 EUR
1.7. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0,85 EUR
2. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem :
2.1. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0,07 EUR (piemēro PVN )
2.2. Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0,11 EUR (piemēro PVN )
2.3. Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts un attēls) 0,14 EUR (piemēro PVN )
2.4. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0,21 EUR (piemēro PVN )
2.5. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0,28 EUR (piemēro PVN )
2.6. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0,57 EUR (piemēro PVN )
2.7. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0,85 EUR (piemēro PVN )
3. Skenēšana no bibliotēku krājumiem 0,14 EUR
4. Skenēšana no citiem resursiem 0,14 EUR (piemēro PVN )
5. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšanu starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Pēc Latvijas pasta izcenojumiem atkarībā no pakas svara
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

118

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

106

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2082

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1970

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

112

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5470

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

211

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2080
Seriālizdevumi 3390
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 196

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 202
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 169
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

440

Izslēgto dokumentu kopskaits:

912

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6403

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 91 776 5037
Seriālizdevumi 349 136 1364
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 8 122 447

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 25 25
Teksta dokumenti - Lappuses 41 41
Attēlizdevumi 380 145 525