Vārkavas novada Vārkavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000639

Adrese:

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 65329725 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.varkava.lv
Citas iestādes vietne www.preilubiblioteka.lv
Citas iestādes vietne kulturasdati.lv
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skaidrīte Trafimova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066745

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1381

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Zaķīši Pilskalna iela 12-1, Piliškas, Vārkavas pag., Vārkavas nov.

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

817B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

21.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1963

Darbība:

Kvalitatīvu kultūras, izglītojošu, informatīvu pakalpojumu sniegšana visiem interesentiem. Sadarbības uzturēšana un attīstīšana ar pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm, Preiļu reģiona bibliotēkām, Preiļu Galveno bibliotēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Ārējais apkalpošanas punkts Zaķīši: otrdienās 9.00 - 12.00 (izņemot mēneša pēdējo otrdienu) Pusdienlaiks 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika (bibliotēkas tīklā un/vai reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem pieejama tiešsaistē), Lursoft Laikrakstu bibliotēka (bibliotēkas tīklā)
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
4 Starpbibliotēku abonements ( SBA ) Izdevumus, kuri nav Vārkavas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
5 "3td e-GRĀMATU bibliotēka" Pakalpojums pieejams Vārkavas pagasta bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem
6 Apmācības un konsultācijas Apmācības un konsultācijas darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm kā arī ar datoru un internetu
7 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65329725, e-pastu: varkavas.biblioteka@varkava.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana , nodošanas termiņu pagarināšana
8 Preiļu reģionālais kopkatalogs Reģionāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu bibliotēku krājumos. https://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

593

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

88

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

764

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

664

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

100

Virtuālais apmeklējums:

383

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1743

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

151

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1094
Seriālizdevumi 526
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 18
Pārējie dokumenti 98
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7
Bērnu grāmatas 293

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 63
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

498

Izslēgto dokumentu kopskaits:

680

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5440

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 123 4355
Seriālizdevumi 375 680 1052
Audiovizuālie resursi 17
Nošizdevumi 6
Elektroniskais krājums (summa) 10
Citi elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5
Bērnu grāmatas 27 694

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1