Vārkavas novada Vārkavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000639

Adrese:

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta padomē 65329725 @
@
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Vārkavas novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skaidrīte Trafimova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066745

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1381

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

817A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

15.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1963

Sākums:

21.08.1963

Darbība:

Kvalitatīvu kultūras, izglītojošu un informatīvu pakalpojumu sniegšana visiem interesentiem. Sadarbības veidošana ar pašvaldības iestādēm, Rimicānu PII, novada un Preiļu reģiona bibliotēkām

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Ārējais apkalpošanas punkts Zaķīši: otrdienās 9.00 - 12.00 (izņemot mēneša pēdējo otrdienu) Pusdienlaiks 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
Starpbibliotēku abonements ( SBA ) Izdevumus, kuri nav Vārkavas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1850

Teritorijas kopējā platība (m2):

593

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

113

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

83

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

704

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

581

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

123

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2012

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

101

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1017
Seriālizdevumi 660
Audiovizuālie resursi 29
Nošizdevumi 10
Pārējie dokumenti 296
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8
Bērnu grāmatas 315

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 47
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 31
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

468

Izslēgto dokumentu kopskaits:

146

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5974

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 165 47 4407
Seriālizdevumi 301 99 1536
Audiovizuālie resursi 1 17
Nošizdevumi 1 4
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5
Bērnu grāmatas 57 733

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2