Vārkavas novada Vanagu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000638

Adrese:

Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5316

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28713791 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli draugiem.lv
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laima Pūga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000067952

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0048

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

364B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Vārkavas novada Vanagu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs, kur katram bibliotēkas lietotājam ir iespēja gūt vajadzīgo informāciju, paplašināt savu redzesloku. Bibliotēkas uzdevums ir sniegt aktuālu, mūsdienīgu un precīzu informāciju, piedāvāt grāmatu krājumu, novadpētniecības materiālus un periodiskos izdevumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
2 Apmācības un konsultācijas Individuālā apmācība darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam.
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošana.
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana.
5 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vanagu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
7 Printēšana, skenēšana, kopēšana. Dažāda veida materiālu printēšana, skenēšana, kopēšana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
draugiem.lv
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"IAC Vanagi" Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov. Pašvaldības īpašums 1959
Teritorijas kopējā platība (m2):

2000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

77

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6

Pārējie:

71

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1133

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1015

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

118

Virtuālais apmeklējums:

383

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1659

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

125

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1102
Seriālizdevumi 557
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 94

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

332

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1060

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3959

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 122 170 3423
Seriālizdevumi 210 890 526
Audiovizuālie resursi 8
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 15 65 287

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1