Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000836

Adrese:

Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov., LV-4726

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64722347 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada dome
Citas iestādes vietne Smiltenes novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Antēna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900034673

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0457

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

348A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Variņu bibliotēka dibināta 1951. gadā, toreiz kā Sebru ciema bibliotēka. 1954. gadā Sebru ciemu pievieno Palsmanes ciemam un bibliotēka maina nosaukumu uz Palsmanes ciema 2. bibliotēku. 1990. gada 18. oktobrī ir AP dekrēts, ka tiek izveidots Variņu pagasts un bibliotēka iegūst patreizējo nosaukumu- Variņu pagasta bibliotēka.

Darbība:

Variņu bibliotēka ir kultūras un izglītības informācijas centrs, kas apkalpo Variņu pagasta iedzīvotājus, Variņu pamatskolu un PII "Saulīte".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 12:00-12:30 pārtraukums
Otrdiena 08:30 17:00 12:00-12:30 pārtraukums
Trešdiena 08:30 17:00 12:00-12:30 pārtraukums
Ceturtdiena 08:30 17:00 12:00-12:30 pārtraukums
Piektdiena 08:30 17:00 12:00-12:30 pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa - 0.07 EUR (ar PVN)
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (krāsaina) A4 formāts 1 lapa - 0.30 EUR (ar PVN)
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

173

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

110

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4978

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3166

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1812

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4113

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

557

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2729
Seriālizdevumi 1133
Pārējie dokumenti 251
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 535

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

422

Izslēgto dokumentu kopskaits:

381

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4288

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 115 62 3693
Seriālizdevumi 307 319 573
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 19 43 471

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2