Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013264

Adrese:

Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26451490 @
Skolā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un VIA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Zariņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2513900630

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.03.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1673

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2660

Akreditācijas datums:

14.05.2013

Akreditācijas termiņš:

13.05.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

1971. gads

Darbība:

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bibliotēka ir izglītības iestādes bibliotēka, kas nodrošina lasītājus ar nepieciešamo mācību, metodisko un papildus literatūru, īstenojot kvalitatīvu mācību procesu pamatizglītības programmā (7.-9.kl.) un trīs vispārējās vidējās izglītības programmās (10. - 12.kl.). Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas grāmatu fonds atbilstoši lasītāju vajadzībām izvietots divās telpās - abonomentā un lasītavā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Elektroniskais kopkatalogs un Letonikas datu bāze Elektroniskais kopkatalogs un Letonikas datu bāze.
3. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana.
4. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, tematisko mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas un lasīšanas popularizējošu un tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana, konsultācijas par elektronisko katalogu izmantošanu.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1971

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

624

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

557

Pārējie:

67

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11785

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1253

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10532

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13576

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6314

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 12248
Seriālizdevumi 1256
Audiovizuālie resursi 14
Kartogrāfiskie materiāli 32
Nošizdevumi 5
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7852
Bērnu grāmatas 13

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1173

Izslēgto dokumentu kopskaits:

514

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

28596

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 27610 1034 456 28091
Seriālizdevumi 163 132 58 237
Audiovizuālie resursi 100 148
Kartogrāfiskie materiāli 35 71
Nošizdevumi 1 1 14
Pārējie dokumenti 21 7
Elektroniskie resursi 8 6 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 12632 695 421 10380
Bērnu grāmatas 28

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

8

Tematiskie pasākumi:

3