Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013264

Adrese:

Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26451490 @
Skolā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un VIA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Zariņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2513900630

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.03.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1673

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2660

Akreditācijas datums:

14.05.2013

Akreditācijas termiņš:

13.05.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

1971. gads

Darbība:

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bibliotēka ir izglītības iestādes bibliotēka, kas nodrošina lasītājus ar nepieciešamo mācību, metodisko un papildus literatūru, īstenojot kvalitatīvu mācību procesu pamatizglītības programmā (7.-9.kl.) un trīs vispārējās vidējās izglītības programmās (10. - 12.kl.). Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas grāmatu fonds atbilstoši lasītāju vajadzībām izvietots divās telpās - abonomentā un lasītavā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Elektroniskais kopkatalogs un Letonikas datu bāze Elektroniskais kopkatalogs un Letonikas datu bāze.
3. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana.
4. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, tematisko mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas un lasīšanas popularizējošu un tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana, konsultācijas par elektronisko katalogu izmantošanu.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1971

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

638

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

575

Pārējie:

63

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8904

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1273

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7631

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9827

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6325

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9557
Seriālizdevumi 218
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 38
Nošizdevumi 3
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6665
Bērnu grāmatas 5

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1014

Izslēgto dokumentu kopskaits:

948

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

28660

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 892 837 28185
Seriālizdevumi 116 105 248
Audiovizuālie resursi 2 5 145
Kartogrāfiskie materiāli 1 1 36
Nošizdevumi 14
Pārējie dokumenti 3 10
Elektroniskie resursi 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 580 359 13127
Bērnu grāmatas 5 49

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1