Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012451

Adrese:

Valles vidusskola, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29192699 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sintija Kreimane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009125813

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0963

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4513901041

Akreditācijas datums:

29.05.2012

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

1964.gada 1.septembris - Valles pamatskolas bibliotēka 1975.gada 1.septembris - Valles vidusskolas bibliotēka

Darbība:

Izglītojoša, informatīva un kultūras vienība, kas darbojas saskaņā ar skolas licenzēto un akreditēto programmu īstenošanu atbilstoši valsts standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Tintes printera izdrukas, kopēšana, skenera pakalpojumi skolēniem un skolotājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Tintes printera izdrukas, kopēšana, skenera pakalpojumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

142

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2400

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

600

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2690

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1938

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2600
Seriālizdevumi 56
Elektroniskie resursi 34
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1530
Bērnu grāmatas 156

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

201

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9386

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 201 0 9386
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 166 0 4852

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda