Valkas pagasta Sēļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000834

Adrese:

Māja 22, Sēļi, Valkas pag., Valkas nov., LV-4723

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28657306 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzidra Jevsejeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034025

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0456

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

347A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

1928.gada 26.martā Valkas pagasta pilnvarotais Arveds Ignašs paraksta Kultūras fonda noteikumus un saņem pirmās 620 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai.

Darbība:

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka ir informācijas, kultūras un saskarsmes centrs , kas nodrošina atbilstošus informācijas pakalpojumus Valkas pagasta Sēļu un Tomēnu apdzīvoto vietu iedzīvotājiem (23,4% no kopējā Valkas pagasta iedzīvotāju skaita), izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un informācijas tehnoloģiju resursus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta apmeklētājiem - spodrības diena un grāmatu pienešana mājās.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana e-katalogā, internetā,e-pakalpojumu izmantošana, datorapmācība
4. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un konta pārraudzība internetā autorizētajiem lietotājiem https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka, kopēšana A5 lapa teksts, melnbalts A4 lapa teksts, melnbalts A3 lapa teksts, melnbalts 0.03 EUR 0.06 EUR 0.12 EUR
2. Izdruka, kopēšana A5 lapa attēls, melnbalts A4 lapa attēls, melnbalts A3 lapa attēls, melnbalts 0.23 EUR 0.45 EUR 0.90 EUR
3. Izdruka, kopēšana A5 lapa teksts, krāsains A4 lapa teksts, krāsains 0.05 EUR 0.08 EUR
4. Izdruka, kopēšana A5 lapa attēls, krāsains A4 lapa attēls, krāsains 0.37 EUR 0.74 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

143

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

117

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1651

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1520

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6690

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

187

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2304
Seriālizdevumi 4386
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 80

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 48
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 31

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

575

Izslēgto dokumentu kopskaits:

975

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7930

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 210 528 6915
Seriālizdevumi 365 447 984
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8 88 872

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1