Valkas pagasta Lugažu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000835

Adrese:

Lugažu Muiža, Lugaži, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25425496 @
Pagasta padomē 64781371
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Iestādes vietne Valkas novada dome
Sociālie tīkli Lugažu muiža, Lugažu bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zinaida Veise

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034025

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0455

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

779A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas krājuma komplektēšanas sākums datēts ar 1923.gada 30. jūniju, (par to liecina Valsts vēstures arhīva izziņa Nr.5-JP9953/1) kad ir saņemtas pirmās 440 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai un bibliotēkas finansēšanu uzņemas Valkas pagasta valde.

Darbība:

Nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem un citiem resursiem ikvienu interesentu, attīstīt Lugažu bibliotēkas krājumu kā mūsdienīgu, modernu krājumu ar orientāciju uz ērtu informācijas pakalpojumu sniegšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes. http://news.lv/, http://www.letonika.lv/
2. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēguma un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas. Informācijas meklēšana e-katalogā un citos interneta resursos, e-pakalpojumu izmantošana, datorapmācība, drošs internets.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana. Izsniegto materiālu nodošanas termiņu pagarināšana un rezervēšana telefoniski (tel.64781370), pa e-pastu lugazubiblioteka@valka.lv un internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka, kopēšana A5 lapa teksts, melnbalts A4 lapa teksts, melnbalts A3 lapa teksts, melnbalts 0.02 EUR 0.03 EUR 0.08 EUR
2. Izdruka, kopēšana A5 lapa attēls, melnbalts A4 lapa attēls, melnbalts A3 lapa attēls, melnbalts 0.23 EUR 0.44 EUR 1.23 EUR
3. Izdruka, kopēšana A5 lapa teksts, krāsains A4 lapa teksts, krāsains 0.03 EUR 0.04 EUR
4. Izdruka, kopēšana A5 lapa attēls, krāsains A4 lapa attēls, krāsains 0.34 EUR 0.67 EUR
5. Skenēšana A4 lapa 0.20 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

186

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

122

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

106

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1520

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1427

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

93

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3817

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

64

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1161
Seriālizdevumi 2649
Pārējie dokumenti 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 96

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 44
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 27

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

563

Izslēgto dokumentu kopskaits:

572

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4745

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 107 92 3766
Seriālizdevumi 456 480 929
Audiovizuālie resursi 33
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 8 575

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

1

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda