Valkas novada Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000822

Adrese:

Starteri, Omuļi, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25476555 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valve Āboliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000016871

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0440

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

341A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945. gadā kā Omuļu pagasta bibliotēka. 1954. gadā Omuļu ciemu pievieno Ērģemes ciemam, bet bibliotēka Omuļos palika. 2014. gada martā bibliotēka no vecās Omuļu skolas telpām pārcelta uz daudzdzīvokļu mājas, kur tai ierādītas izremontētas, gaišas telpas.

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas apdzīvotajā vietā "Omuļi" nodrošina iedzīvotāju informacionālās vajadzības, komplektē lasītāju interesēm atbilstošus resursus, apzina vietējās kultūras mantojuma vērtības, uzkrāj un popularizē tās. Apmeklētājiem pieejami četri datori, divi printeri un multifunkcionālā iekārta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datubāzes Letonika, laikrakstu bibliotēka Nevs.lv
2. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
3. Konsultācijas, apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogā, e-pakalpojumu izmantošana, datorapmācība
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdrukas A5 lapa teksts, melnbalts A4 lapa teksts, melnbalts A3 lapa teksts, melnbalts 0.02 EUR 0.03 EUR 0.08 EUR
2. Kopēšana, izdrukas A5 lapa attēls, melnbalts A4 lapa attēls, melnbalts A3 lapa attēls, melnbalts 0.23 EUR 0.44 EUR 1.23 EUR
3. Kopēšana, izdrukas A5 lapa teksts, krāsains A4 lapa teksts, krāsains 0.03 EUR 0.04 EUR
4. Kopēšana, izdrukas A5 lapa attēls, krāsains A4 lapa attēls, krāsains 0.34 EUR 0.67 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

57

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

63

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5

Pārējie:

58

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1941

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1856

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6675

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

344

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1055
Seriālizdevumi 5600
Pārējie dokumenti 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 36

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 96
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 38

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

397

Izslēgto dokumentu kopskaits:

583

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3752

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 62 183 2963
Seriālizdevumi 335 400 766
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 8
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1 12 277

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1