Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000821

Adrese:

Arkādijas, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26204779 26204779 @ 64725225
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Kondratjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000016871

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0439

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

340A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.gadā

Darbība:

Ērģemes bibliotēka ir pagasta kultūras un informācijas iestāde, kas nodrošina bibliotēkas krājuma un elektronisko resursu publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētai datubāzei - Letonika,Lursoft laikrakstu datubāze
2. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datoru un internetu, informācijas meklēšana, e-pakalpojumi
3. Datori un Internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Ērģemes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.
5. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Lasītāju apmeklēšana mājās Ievērojot lasītāju vēlmes, gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grāmatas un periodika tiek pienesti mājās
7. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana, izdrukas:
1. A5 lapa teksts, Melnbalts 0.026 EUR +PVN
2. A4 lapa teksts, Melnbalts 0.046 EUR +PVN
3. A3 lapa teksts, Melnbalts 0.096 EUR +PVN
4. A5 lapa attēls, Melnbalts 0.188 EUR +PVN
5. A4 lapa attēls, Melnbalts 0.370 EUR +PVN
6. A3 lapa attēls, Melnbalts 0.744 EUR +PVN
7. A5 lapa teksts, Krāsains 0.038 EUR +PVN
8. A4 lapa teksts, Krāsains 0.070 EUR +PVN
9. A5 lapa attēls, Krāsains 0.308 EUR +PVN
10. A4 lapa attēls, Krāsains 0.610 EUR +PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

146

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

118

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1602

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1413

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

189

Virtuālais apmeklējums:

1430

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8571

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

245

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1737
Seriālizdevumi 6817
Pārējie dokumenti 17
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 120

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 211
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 170
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

744

Izslēgto dokumentu kopskaits:

715

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5020

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 200 289 3894
Seriālizdevumi 543 417 1108
Audiovizuālie resursi 5 2
Pārējie dokumenti 1 15
Elektroniskais krājums (summa) 4 1
Citi elektroniskie resursi 4 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 41 24 469

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1