Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000821

Adrese:

Arkādijas, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26204779 26204779 @ 64725225
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Kondratjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000016871

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0439

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

340A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.gadā

Darbība:

Ērģemes bibliotēka ir pagasta kultūras un informācijas iestāde, kas nodrošina bibliotēkas krājuma un elektronisko resursu publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētai datubāzei - Letonika,Lursoft laikrakstu datubāze
2. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datoru un internetu, informācijas meklēšana, e-pakalpojumi
3. Datori un Internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Ērģemes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.
5. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Lasītāju apmeklēšana mājās Ievērojot lasītāju vēlmes, gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grāmatas un periodiika tiek pienesti mājās
7. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, izdrukas A5 lapa teksts, melnbalts A4 lapa teksts, melnbalts A3 lapa teksts, melnbalts 0.026 EUR+ PVN 0.046 EUR+ PVN 0.096 EUR+ PVN
2. Kopēšana, izdrukas A5 lapa attēls, melnbalts A4 lapa attēls, melnbalts A3 lapa attēls, melnbalts 0.188 EUR+ PVN 0.370 EUR+ PVN 0.744 EUR+ PVN
3. Kopēšana, izdrukas A5 lapa teksts, krāsains A4 lapa teksts, krāsains 0.038 EUR+ PVN 0.070 EUR+ PVN
4. Kopēšana, izdrukas A5 lapa attēls, krāsains A4 lapa attēls, krāsains 0.308 EUR+ PVN 0.610 EUR+ PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

136

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

114

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2288

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1991

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

297

Virtuālais apmeklējums:

890

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7830

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

267

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1788
Seriālizdevumi 5837
Pārējie dokumenti 205
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 380

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 51
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 45

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

520

Izslēgto dokumentu kopskaits:

460

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5164

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 105 52 4273
Seriālizdevumi 415 408 858
Audiovizuālie resursi 8
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 11 478

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1