Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000821

Adrese:

Arkādijas, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26204779 26204779 @ 64725225
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Kondratjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000016871

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0439

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

340A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.gadā

Darbība:

Ērģemes bibliotēka ir pagasta kultūras un informācijas iestāde, kas nodrošina bibliotēkas krājuma un elektronisko resursu publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 8:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētai datubāzei - Letonika,Lursoft laikrakstu datubāze
2. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datoru un internetu, informācijas meklēšana, e-pakalpojumi
3. Datori un Internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Ērģemes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.
5. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Lasītāju apmeklēšana mājās Ievērojot lasītāju vēlmes, gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grāmatas un periodiika tiek pienesti mājās
7. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdrukas A5 lapa teksts, melnbalts A4 lapa teksts, melnbalts A3 lapa teksts, melnbalts 0.02 EUR 0.03 EUR 0.08 EUR
2. Kopēšana, izdrukas A5 lapa attēls, melnbalts A4 lapa attēls, melnbalts A3 lapa attēls, melnbalts 0.23 EUR 0.44 EUR 1.23 EUR
3. Kopēšana, izdrukas A5 lapa teksts, krāsains A4 lapa teksts, krāsains 0.03 EUR 0.04 EUR
4. Kopēšana, izdrukas A5 lapa attēls, krāsains A4 lapa attēls, krāsains 0.34 EUR 0.67 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1926

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

139

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2041

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1812

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

229

Sociālo tīklu apmeklējums:

442

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8217

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

181

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2144
Seriālizdevumi 5929
Pārējie dokumenti 144
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 295

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

560

Izslēgto dokumentu kopskaits:

414

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5104

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4104 116 4220
Seriālizdevumi 822 443 414 851
Audiovizuālie resursi 8 8
Pārējie dokumenti 9 1 10
Elektroniskie resursi 15 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 455 12 467

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

7

Projektizstrāde:

1