Vaiņodes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000478

Adrese:

Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63464243 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Vaiņodes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lienīte Rozenbaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000059071

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.07.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0406

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

415A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1906

Sākums:

Pirmās ziņas par Vaiņodes pagasta bibliotēku ir no 1906. gada, kad nodibināta "Bātes- Vaiņodes bibliotēkas biedrība", kurai bijusi sava bibliotēka.

Darbība:

Vaiņodes pagasta bibliotēka ir Vaiņodes pagasta pašvaldības informācijas un kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem un ir vietējās sabiedrības informācijas vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
2. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku bērnudārza un skolas audzēkņiem
3. Jaunieguvumu apskats Reizi mēnesī notiek jauno grāmatu apskats, izstāde
4. Uzziņas, konsultācijas Uzziņu sniegšana lietotājiem, individuālas konsultācijas interneta un datora izmantošanā bibliotēkā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 0,07 EUR
2. Printēšana A4 0,28 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Teritorijas kopējā platība (m2):

269,9

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

213

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

421

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

145

Pārējie:

276

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6890

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4328

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2562

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7535

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

758

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4427
Seriālizdevumi 2950
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 156
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 153

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

763

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1966

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7429

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7850 357 1590 6617
Seriālizdevumi 762 406 372 796
Audiovizuālie resursi 17 4 13
Nošizdevumi 2 2
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 1
Bērnu grāmatas 578 79 100 545

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

8

Tematiskie pasākumi:

13