Vaiņodes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000478

Adrese:

Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63464243 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Vaiņodes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lienīte Rozenbaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000059071

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.07.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0406

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

415A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1906

Sākums:

Pirmās ziņas par Vaiņodes pagasta bibliotēku ir no 1906. gada, kad nodibināta "Bātes- Vaiņodes bibliotēkas biedrība", kurai bijusi sava bibliotēka.

Darbība:

Vaiņodes pagasta bibliotēka ir Vaiņodes pagasta pašvaldības informācijas un kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem un ir vietējās sabiedrības informācijas vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
2. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku bērnudārza un skolas audzēkņiem
3. Jaunieguvumu apskats Reizi mēnesī notiek jauno grāmatu apskats, izstāde
4. Uzziņas, konsultācijas Uzziņu sniegšana lietotājiem, individuālas konsultācijas interneta un datora izmantošanā bibliotēkā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 - 0,07 EUR
2. Printēšana A4 - 0,28 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

269

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

213

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

272

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Pārējie:

190

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2164

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1884

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

280

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5498

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

186

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2448
Seriālizdevumi 3044
Pārējie dokumenti 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 58

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

582

Izslēgto dokumentu kopskaits:

406

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

8085

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 252 7371
Seriālizdevumi 330 406 698
Audiovizuālie resursi 13
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 37 686

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1