Vadakstes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000742

Adrese:

Krāces 2, Vadakste, Vadakstes pag., Saldus nov., LV-3895

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25618116 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Statkus

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052162

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0005

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

641A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Arhīva fonda „Valsts Statistikas pārvalde” dokumentos- 1939.g. sastādītā Latvijas bibliotēku sarakstā redzams, ka Jelgavas apriņķa Vadakstes pagastā bijusi viena bibliotēka- Vadakstes sešklasu pamatskolas Kultūras fonda bibliotēka, kas dibināta 1924.gadā. Bibliotēka atradās Vadakstes pilī 1.stāvā apaļajā salonā. No 1994.gada bibliotēka atrodas pašvaldības ēkā.

Darbība:

Bibliotēkai ir izstrādāts darba plāns gadam un ceturkšņiem, kas sniedz pilnīgu priekšstatu par bibliotēkas darbu. 2014. gadā bibliotēka atkārtotā akreditācijā ieguvusi vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. 2014. gadā izveidota interneta vietne http://vadakstesmantojums.saldus.lv, kurā pieejami 1110 digitalizēti Vadakstes novadpētnieka Ž.Skudras novadpētniecības materiāli. Turpinās mājas lapas papildināšana ar jauniem ierakstiem, kā arī iedzīvotāju atmiņu ierakstīšana diktofonā un CD. 2017.gadā bibliotēkas vadītāja iesaistījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā „Stāstu bibliotēkas”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Darbdienās pusdienlaiks no 12:00-13:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena-metodiskā diena,bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft datu bāzei "Laikrakstu bibliotēka"
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu termiņu pagarināšana pa tālruni 25618116, e-pastu bibl.vadakste@saldus.lv
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vadakstes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Novadpētniecība Bezmaksas piekļuve novadpētniecības materiāliem bibliotēkā uz vietas. Bezmaksas piekļuve mājas lapai http://vadakstesmantojums.saldus.lv Bezmaksas piekļuve novadpētniecības datu bāzei.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un drukāšana - Vienpusēja
1.1. A4 formāts (1 lapa) - Melnbalts 0.09 euro
1.2. A4 (1 lapa) - Krāsu 0.19 euro
1.3. A5 (1 lapa) - Melnbalts 0.04 euro
1.4. A5 (1 lapa) - Krāsu 0.10 euro
1.5. A3 (1 lapa) - Melnbalts 0.16 euro
1.6. A3 (1 lapa) - Krāsu 0.40 euro
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un drukāšana - Divpusēja
2.1. A4 formāts (1 lapa) - Melnbalts 0.16 euro (abas puses)
2.2. A4 (1 lapa) - Krāsu 0.40 euro
2.3. A5 (1 lapa) - Melnbalts 0.09 euro
2.4. A5 (1 lapa) - Krāsu 0.19 euro (abas puses)
2.5. A3 (1 lapa) - Melnbalts 0.32 euro
2.6. A3 (1 lapa) - Krāsu 0.80 euro
3. Dokumentu laminēšana A4 formāta (1 lapa) - 0.86 euro
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1746

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

104,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

123

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2469

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2143

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

326

Virtuālais apmeklējums:

5230

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5217

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

214

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2258
Seriālizdevumi 2955
Attēlizdevumi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 272

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

668

Izslēgto dokumentu kopskaits:

513

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8015

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 151 155 5914
Seriālizdevumi 514 358 2072
Audiovizuālie resursi 12
Attēlizdevumi 11
Pārējie dokumenti 3 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 17 1255

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

1110

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 1110 1110