Vadakstes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000742

Adrese:

Krāces 2, Vadakste, Vadakstes pag., Saldus nov., LV-3895

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25618116 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Statkus

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052162

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0005

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

641A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Arhīva fonda „Valsts Statistikas pārvalde” dokumentos- 1939.g. sastādītā Latvijas bibliotēku sarakstā redzams, ka Jelgavas apriņķa Vadakstes pagastā bijusi viena bibliotēka- Vadakstes sešklasu pamatskolas Kultūras fonda bibliotēka, kas dibināta 1924.gadā. Bibliotēka atradās Vadakstes pilī 1.stāvā apaļajā salonā. No 1994.gada bibliotēka atrodas pašvaldības ēkā.

Darbība:

Bibliotēkai ir izstrādāts darba plāns gadam un ceturkšņiem, kas sniedz pilnīgu priekšstatu par bibliotēkas darbu. 2014. gadā bibliotēka atkārtotā akreditācijā ieguvusi vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. 2014. gadā izveidota interneta vietne http://vadakstesmantojums.saldus.lv, kurā pieejami 1110 digitalizēti Vadakstes novadpētnieka Ž.Skudras novadpētniecības materiāli. Turpinās mājas lapas papildināšana ar jauniem ierakstiem, kā arī iedzīvotāju atmiņu ierakstīšana diktofonā un CD. 2017.gadā bibliotēkas vadītāja iesaistījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā „Stāstu bibliotēkas”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Darbdienās pusdienlaiks no 12:00-13:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena-metodiskā diena,bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft datu bāzei "Laikrakstu bibliotēka"
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu termiņu pagarināšana pa tālruni 25618116, e-pastu bibl.vadakste@saldus.lv
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vadakstes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Novadpētniecība Bezmaksas piekļuve novadpētniecības materiāliem. Bezmaksas piekļuve mājas lapai http://vadakstesmantojums.saldus.lv bezmaksas piekļuve novadpētniecības datu bāzei.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana viena puse A4 formāts (1 lapa) melnbalts 0.07 euro
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana abas puses A4 formāts melnbalts (1 lapa) (abas puses) 0.10 euro
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana viena puse A4 krāsu (1 lapa) 0.30 euro
4. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana abas puses A4 krāsu (1 lapa) 0.70 euro
5. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts (melnbalts) (1 lapa) teksts 0.10 euro
6. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts (melnbalts) (1 lapa) attēls 0.20 euro
7. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts (melnbalts) (1 lapa) teksts un attēls 0.15 euro
8. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts (krāsains) (1 lapa) teksts 0.20 euro
9. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts (krāsains) (1 lapa) attēls 1.15 euro
10. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts (krāsains) (1 lapa) teksts un attēls 0.70 euro
11. oriģinālu skenēšana, digitāla fotografēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā A4 formāta (1 lapa) teksts 0.14 euro
12. oriģinālu skenēšana, digitāla fotografēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā A4 formāta (1 lapa) attēls 0.21 euro
13. Dokumentu iesiešana, brošēšana, laminēšana A4 formāta (1 lapa) 0.70 euro
14. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

1746

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

104,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

136

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

111

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2602

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2292

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

310

Virtuālais apmeklējums:

5073

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5554

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

235

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2489
Seriālizdevumi 3050
Attēlizdevumi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 311

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

658

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1078

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7860

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 172 325 5918
Seriālizdevumi 478 753 1916
Audiovizuālie resursi 1 12
Attēlizdevumi 4 11
Pārējie dokumenti 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 51 0 1233

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

1

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 1110 1110