Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000415

Adrese:

Kalna iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5601

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65620249 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diāna Maksimova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000019859

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1251

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

811A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

1967.

Darbība:

Biblioteka nodrošina informacionālos pakalpojumus drukātā un elektroniskā formā. Apkalpo visu vecumu un kategoriju lietotājus. veido interšu klubiņus un pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12;30-13;00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
3 Uzziņas un konsultācijas Uzziņu sagatavošana un konsultāciju sniegšana pēc pieprasījuma
4 Datu bāzes Piekļuve datu bāzei Letonika bez maksas
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

172

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2010

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1653

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

357

Virtuālais apmeklējums:

1510

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6234

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1187

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4325
Seriālizdevumi 1909
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 582

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 74
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 47

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

453

Izslēgto dokumentu kopskaits:

506

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6011

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 166 156 5018
Seriālizdevumi 287 350 966
Audiovizuālie resursi 22
Kartogrāfiskie materiāli 4
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 42 60 716

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1