Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000442

Adrese:

Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63371166 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēkas portāls
Elektroniskais katalogs Kuldīgas,Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Rubīne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0478

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

460A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Ķikuru bibliotēka dibināta 1945.gadā.

Darbība:

Ķikuru bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus. Ķikuru bibliotēkas misija ir būt atvērtai draudzīgai ikvienam apmeklētājam, nodrošinot draudzīgu un atvērtu vidi un būt par informācijas, informācijas, mūžizglītības, sociālās saskarsmes un atpūtas centru

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 13:00 Katra mēneša trešā ceturtdienā bibliotēka slēgta-metodiskā diena
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datu bāze www.letonika.lv Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kura ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkošanas un skaidrojošās datorvārdnīcas,datorenciklopēdiju Latvijas vēsture,interneta katalogu.
2. Apmācības un konsultācijas Darbam ar datoru, internetu un standartprogrammām.
3. Krājums Grāmatu, žurnālu un citu materiālu izsniegšana uz mājām.
4. Datu bāze www.lursoft.lv www.news.lv Laikrakstu bibliotēka
5. Starpbibliotēku abonoments Izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām (SBA) un (SSBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
7. Izstādes un pasākumi Izstāžu apskate un pasākumu apmeklēšana.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

3143

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

272

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

237

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6180

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5029

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1151

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9005

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

450

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1687
Seriālizdevumi 7318
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 312

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 64
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 46

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

569

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3057

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 159 2419
Seriālizdevumi 410 633
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 52 454

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1