Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000442

Adrese:

Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63371166 @
Bibliotēkā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Rubīne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0478

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

460B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Ķikuru bibliotēka dibināta 1945.gadā.

Darbība:

Ķikuru bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību, attīsta un papildina kultūrvidi pagastā. Bibliotēkas vīzija – būt noderīgai un cienītai un atpazīstamai pagastā, laikmeta attīstībai atbilstoši aprīkotai, kura var un spēj nodrošināt lietotāju informacionālās, tālākizglītības un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 13:00 Katra trešā ceturtdiena bibliotēkas apmeklētājiem slēgta -metodiskā diena
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāze www.letonika.lv Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kura ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu,Terminu vārdnīcu,tulkošanas un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture,interneta katalogu
2. Datu bāze www.lursoft.lv www.news.lv Laikrakstu bibliotēka
3. Krājums Grāmatu, žurnālu un citu materiālu izsniegšana uz mājām.
4. Apmācības un konsultācijas Darbam ar datoru ,internetu un standartprogrammām.
5. Starpbibliotēku abonoments Izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām(SBA) un(SSBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
7. Izstādes un pasākumi Izstāžu apskate un pasākumu apmeklēšana.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3143

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

274

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

241

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5516

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4322

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1194

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7552

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

270

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1728
Seriālizdevumi 5824
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 298

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

626

Izslēgto dokumentu kopskaits:

463

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3221

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 171 463 2130
Seriālizdevumi 455 0 1088
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 47 74 437

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 3 3