Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000442

Adrese:

Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63371166 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Rubīne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0478

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

460B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Ķikuru bibliotēka dibināta 1945.gadā.

Darbība:

Ķikuru bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura sniedz nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību, attīsta un papildina kultūrvidi pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena Metodiskā diena
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Sakarā ar to, ka Turlavas pagasta pārvalde pieņem Ķikuru iedzīvotājus bibliotēkā, katra mēneša otrā ceturtdienā, bibliotēka apmeklētājiem atvērta no 10:00-13:00.Šo nedēļu bibliotēka atvērta no 10:00-18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāze www.letonika.lv Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kura ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkošanas un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta katalogu
2. Datu bāze www.lursoft.lv www.news.lv Laikrakstu bibliotēka
3. Krājums Grāmatu, žurnālu un citu materiālu izsniegšana uz mājām
4. Apmācības un konsultācijas Darbam ar datoru, internetu un standartprogrammām
5. 5.Starpbibliotēku abonements Izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām (SBA un SSBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēkas darbību un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
7. Izstādes un pasākumi Izstāžu apskate un pasākumu apmeklēšana
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ķikuru bibliotēka Avotu iela 1,Ķikuri,Turlavas pagasts,Kuldīgas novads Pašvaldības īpašums 1980

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

305

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

268

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2958

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2497

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

461

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6143

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

364

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2118
Seriālizdevumi 4025
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 380

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

779

Izslēgto dokumentu kopskaits:

903

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3615

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 228 119 2340
Seriālizdevumi 551 784 1269
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 45 516

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 3 3