Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000141

Adrese:

Bormaņi, Trapene, Trapenes pag., Apes nov., LV-4348

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64324227 26564965 @ 64324227
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Apes novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzidra Zariņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010199171

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.12.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0549

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

551A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.gadā. Atrodas barona Vulfa Bormaņu muižas ēkā, kura celta 19.gs.

Darbība:

Bibliotēkas atvērtība un draudzīgā vide nodrošina demokrātisku piekļuvi informācijai gan elektroniskā, gan drukātā formātā un tās misija ir padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus Trapenes iedzīvotājiem un visiem bibliotēkas apmeklētājiem, rosinot interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Piektdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30 -13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu(žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64324227, e- pastu: trapenesbiblioteka@inbox.lv
4. Jauno grāmatu dienas Katra mēneša pēdējā datumā bibliotēkā jaunieguvumu izstāde un jauno grāmatu apskats
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes pilsētas, Alūksnes novada un Apes novada krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko abonementu (SSBA)
6. Elektroniskais katalogs http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx Elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos
7. Datori un internets Datoru un Interneta pieslēguma un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu, datu bāzēm
9. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
10. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
11. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes
12. Tematiskie pasākumi Bibliotēkā regulāri ir iespējams apmeklēt izglītojošus un tematiskus pasākumus.
13 E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta vienas lapas kopēšana 0,19 EUR, A3 formāta vienas lapas abas puses 0,41 EUR
2. Skenēšana 1 vienība 0,26 EUR
3. Faksa nosūtīšana Faksa nosūtīšana Latvijā 1 lapa 0,28 EUR, Ārvalstīs 1 lapa 1.05 EUR
4. Faksa saņemšana pēc pieprasījuma EUR 0,19 par vienu lpp.
5. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes un Apes novadu bibliotēku krājumos, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu SSBA) Lietotājam jāsedz Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Apes novada mājas lapa
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

300

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

81

Pārējie:

219

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3681

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3342

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

339

Virtuālais apmeklējums:

779

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4991

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

684

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2424
Seriālizdevumi 2567
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 645

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

587

Izslēgto dokumentu kopskaits:

815

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7284

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 253 277 5720
Seriālizdevumi 334 536 1529
Audiovizuālie resursi 0 2 35
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 81 39 1170

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2