Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000141

Adrese:

Bormaņi, Trapene, Trapenes pag., Apes nov., LV-4348

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64324227 26564965 @ 64324227
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Apes novada pašvaldības mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzidra Zariņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010199171

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.12.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0549

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

551A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.gadā. Atrodas barona Vulfa Bormaņu muižas ēkā, kura celta 19.gs.

Darbība:

Bibliotēkas atvērtība un draudzīgā vide nodrošina demokrātisku piekļuvi informācijai gan elektroniskā, gan drukātā formātā un tās misija ir padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus Trapenes iedzīvotājiem un visiem bibliotēkas apmeklētājiem, rosinot interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Piektdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no plkst.12:30 -13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu(žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64324227, e- pastu: trapenesbiblioteka@inbox.lv
4. Jauno grāmatu dienas Katra mēneša pēdējā datumā bibliotēkā jaunieguvumu izstāde un jauno grāmatu apskats
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes pilsētas, Alūksnes novada un Apes novada krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko abonementu (SSBA)
6. Elektroniskais katalogs http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx Elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos
7. Datori un internets Datoru un Interneta pieslēguma un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu, datu bāzēm
9. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
10. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
11. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes
12. Tematiskie pasākumi Bibliotēkā regulāri ir iespējams apmeklēt izglītojošus un tematiskus pasākumus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta vienas lapas kopēšana 0,19 EUR A3 formāta vienas lapas abas puses 0,41 EUR no EUR 0,19 līdz EUR 0,41
2. Skenēšana 1 vienība 0,26 EUR EUR 0,26
3. Faksa nosūtīšana Faksa nosūtīšana Latvijā 1 lapa 0,28 EUR Ārvalstīs 1 lapa 1.05 EUR EUR 0,28 līdz EUR 1.05
4. Faksa saņemšana Faksa saņemšana pēc pieprasījuma EUR 0,19 par vienu lpp.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes un Apes novadu bibliotēku krājumos, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptaustisko starpbibliotēku abonementu SSBA) Lietotājam jāsedz Pasta izdevumi Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1940

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

289

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

244

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3204

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2530

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

674

Virtuālais apmeklējums:

1043

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4575

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

454

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2320
Seriālizdevumi 2255
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 539

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

611

Izslēgto dokumentu kopskaits:

289

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7512

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 257 289 5744
Seriālizdevumi 353 1735
Audiovizuālie resursi 1 33
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 69 17 1128

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2