Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012510

Adrese:

Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29394493 @

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900430

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1175

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.08.2010

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2233

Akreditācijas datums:

16.03.2017

Akreditācijas termiņš:

10.03.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 08:30
Pirmdiena 12:40 13:50
Otrdiena 08:05 08:55
Trešdiena 08:05 08:55
Ceturtdiena 08:05 08:55
Piektdiena 08:05 08:55
Piektdiena 11:30 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datoru un interneta izmantošana
2 Uzziņu un informācijas ieguve
3 Mācību , metodiskās literatūras, daiļliteratūras un enciklopēdiju izmantošana lasītavā
4 Telpu un resursu izmantošana mācību stundu un dažādu nodarbību norisei
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tilžas vidusskola Tilža, Raiņa iela 15 Pašvaldības īpašums 1989
Teritorijas kopējā platība (m2):

1757

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

230

Izslēgto dokumentu kopskaits:

315

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5631

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 230 215 5571
Seriālizdevumi 0 100 60
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 222 150 3622
Bērnu grāmatas 8 65 1229

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1