Tilžas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000169

Adrese:

Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64563831 26659675 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Pugača

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0606

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

800A

Akreditācijas datums:

02.10.2018

Akreditācijas termiņš:

02.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Tilžas pagasta bibliotēka varētu būt dibināta 1944. gadā, bet precīzu ziņu par tās vēsturi nav. Alūksnes zonālā arhīva izdotajā izziņā atrodams, ka 1944.g. 30. novembra sēdes protokolā rakstīts, ka par Tilžas bibliotēkas pārzini iecelts V. Aleksandrovs. Bibliotēkas statuss un atrašanās vieta gadu gaitā mainījusies vairākas reizes. Kopš 1977. gada tā atrodas tajā laikā jaunuzceltajā Tilžas izpildu komitejas ēkā Brīvības ielā. Mainījušies bibliotēkas darbinieki un štata vienību skaits. ir bijuši periodi, kad bibliotēkā strādājuši divi darbinieki.

Darbība:

Bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgs resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai nodrošinātu apmeklētāju izglītības un informācijas vajadzības, ieskaitot arī brīvā laika pavadīšanas iespējas. Bibliotēka nodrošina informācijas brīvu pieejamību ikvienam apmeklētājam. Bibliotēkā regulāri var skatīt dažādas literatūras un tematiskās izstādes, kā arī notiek dažādi literatūru popularizējoši pasākumi, radošās darbnīcas. Jaunāko informāciju var izlasīt bibliotēkas internetvietnēs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datora un interneta izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Nais
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem A4 lappuse A3 lappuse 0,09 EUR 0,14 EUR
Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem A4 no abām pusēm A3 no abām pusēm 0,14 EUR 0,24 EUR
Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem A4 lappuse A3 lappuse 0,11 EUR 0,17 EUR
Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem A4 lapa no abām pusēm A3 no abām pusēm 0,17 EUR 0,30 EUR
Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem A4 melnbalta teksta lappuse A3 melnbalta teksta lappuse 0,09 EUR 0,18 EUR
Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem A4 melnbalta attēla lappuse A3 melnbalta attēla lappuse 0,17 EUR 0,34 EUR
Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem A4 krāsaina teksta lappuse A3 krāsaina teksta lappuse 0,34 EUR 0,68 EUR
Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem A4 krāsaina attēla lappuse A3 krāsaina attēla lappuse 0,68 EUR 1,36 EUR
Izdrukas no klienta informācijas resursiem A4 melnbalta teksta lappuse A3 melnbalta teksta lappuse 0,11 EUR 0,22 EUR
Izdrukas no klienta informācijas resursiem A4 melnbalta attēla lappuse A3 melnbalta attēla lappuse 0,21 EUR 0,41 EUR
Izdrukas no klienta informācijas resursiem A4 krāsaina teksta lappuse A3 krāsaina teksta lappuse 0,41 EUR 0,82 EUR
Izdrukas no klienta informācijas resursiem A4 krāsaina attēla lappuse A3 krāsaina attēla lappuse 0,82 EUR 1,65 EUR
Skenēšana no bibliotēkas krājumiem teksts 1 lappuse 0,17 EUR
Skenēšana no bibliotēkas krājumiem attēls vai fotogrāfija 0,34 EUR
Skenēšana no klienta materiāliem teksts 0,21 EUR
Skenēšana no klienta materiāliem attēls vai fotogrāfija 0,41 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

125

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

308

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

126

Pārējie:

182

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4123

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2635

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1488

Virtuālais apmeklējums:

2108

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7176

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2770

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2490
Seriālizdevumi 4581
Pārējie dokumenti 105
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1226

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 101
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

629

Izslēgto dokumentu kopskaits:

323

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8561

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 199 6848
Seriālizdevumi 427 323 1666
Audiovizuālie resursi 3 32
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 3
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 55 1092

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 16
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 14
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda