Tērvetes novada Tērvetes pagasta Bites bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000298

Adrese:

Ābeles-1, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63768432 28366463 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Emircijana Nikolajeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001504253

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.03.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1531

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.03.2016

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

578A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949. gadā. Kopš 2010. gada 15. oktobra bibliotēka atrodas jaunās telpās "Ābeles"-1, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Otrdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Piektdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas datu bāzes - Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv
2. Datori un internets Datori ar internetu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana , datorizdruka Melnbalta A4 formāts (pamatā teksts) EUR 0.10 bez PVN
2. Kopēšana, datorizdruka Krāsaina A4 formāts (pamatā teksts) EUR 0.83 bez PVN
3. Kopēšana, datorizdruka Krāsainā A4 formāts (pilnkrāsu) EUR 1,65 bez PVN
4. Skenēšana Melnbalta A4 formāts EUR 0,17 bez PVN
5. Skenēšana Krāsaina A4 formāts EUR 0,37 bez PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Teritorijas kopējā platība (m2):

1191

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

226

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

155

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3810

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2648

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1162

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6827

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

313

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2569
Seriālizdevumi 4258
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 172

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 227
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 211
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

290

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

552

Izslēgto dokumentu kopskaits:

388

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7582

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6285 148 6433
Seriālizdevumi 1131 404 388 1147
Audiovizuālie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 965 27 992

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

34

Tematiskie pasākumi:

16