Tērvetes novada Tērvetes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000297

Adrese:

Zelmeņi, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63726029 29219485 @ 63726019
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Upīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

15309000154249

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1530

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

580A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1909. gada 1. decembrī.

Darbība:

Tērvetes bibliotēkas darbība - būt par sabiedrības informācijas, izglītības, kultūras, saskarsmes un novadpētniecības centru, nodrošinot visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu un neierobežotu literatūras un informācijas pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 14:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu Bezvada internets
2. Abonētās datu bāzes Letonika Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 melnbalta EUR 0.10
2. Datorizdruka A4 melnbalta EUR 0.10
3. Kopēšana A4 krāsains EUR 0,87
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Teritorijas kopējā platība (m2):

1623

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

299

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

221

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6330

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4680

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1650

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7024

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

250

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2371
Seriālizdevumi 4653
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 250

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

589

Izslēgto dokumentu kopskaits:

541

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6129

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 157 4982
Seriālizdevumi 432 541 1147
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 1044

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1