Talsu novada Sabiles bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000750

Adrese:

Talsu iela 1/7, Sabile, Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63252283 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Sabiles pašvaldība
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Matisone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2401

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

228A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Sabiles bērnu bibliotēka dibināta 1955.gada 1. janvārī. Sabiles domes dibināta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde.

Darbība:

Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas. Galvenais uzdevums- nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Veidot bērniem interesantu, izzinošu vidi, pasākumus un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu, periodikas izsniegšana
2. Interneta un datoru izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
3. datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Datorizdruka A4 formāta 1melnbalta lappuse 0.14
2. Datorizdruka A4 formāta 1krāsaina lappuse 0,43,- 1,42
3. Kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0.07
4. Kopēšana A3 formāta 1 melnbalta 0.14
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0.14
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1870

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

7449

Teritorijas kopējā platība (m2):

422

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

201

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

463

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

225

Pārējie:

238

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14524

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8863

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5661

Virtuālais apmeklējums:

31

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

30590

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

17375

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 22799
Seriālizdevumi 7768
Audiovizuālie resursi 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6030

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

638

Izslēgto dokumentu kopskaits:

815

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8067

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7340 248 558 7030
Seriālizdevumi 885 389 257 1017
Audiovizuālie resursi 9 1 10
Elektroniskie resursi 10 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3029 152 226 2955

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

25

Tematiskie pasākumi:

25

Projektizstrāde:

2