Strenču novada Plāņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000831

Adrese:

Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pag., Strenču nov., LV-4727

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26303781 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Strenču novada dome
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Rezgale

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900913714

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0449

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

775A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

04.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927. gada 14. februārī Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības Plāņu nodaļas valdes pilnvarotais Edgars Prauliņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 608 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai. Bibliotēka atradusies Plāņu pagasta namā.

Darbība:

Bibliotekārie, informacionālie, izglītojošie un kultūras pakalpojumi Plāņu pagasta iedzīvotājiem. Īpaši izvērsts darbs ar bērniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datubāzes Pieeja datubāzēm Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogā, e-pakalpojumu izmantošana, datorapmācība
4. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdruka A4 1 lapas puse, melnbalta Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam 0.07 EUR +PVN 0.03 EUR +PVN
2. Kopēšana, izdruka A4 abas lapas puses, melnbalta Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam 0.14 EUR +PVN 0.04 EUR +PVN
3. Kopēšana, izdruka A3 1 lapas puse, melnbalta Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam 0.14 EUR +PVN 0.06 EUR +PVN
4. Kopēšana, izdruka A3 abas lapas puses, melnbalta Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam 0.21 EUR +PVN 0.09 EUR +PVN
5. Izdruka A4 1 lapas puse, krāsaina, teksts Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam 0.36 EUR +PVN 0.36 EUR +PVN
6. Izdruka A4 1 lapas puse, krāsaina, attēls Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam 0.71 EUR +PVN 0.71 EUR +PVN
7. Skenēšana A4 lapa Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam 0.14 EUR +PVN 0.07 EUR +PVN
8. Sūtījumi SBA kārtā pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

78

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2171

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1373

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

798

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2719

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

389

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1576
Seriālizdevumi 1143
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 47

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 121
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 111
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

404

Izslēgto dokumentu kopskaits:

407

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3448

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 72 210 2825
Seriālizdevumi 332 197 602
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 15 15 560

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1