Strautiņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000127

Adrese:

Zemenīte, Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20244328 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Svetlana Vēvere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480409

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0534

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

541A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Strautiņu bibliotēka dibināta 1947.gadā. Bibliotēkas atvēršanai par pamatu bija Alsviķu pagasta bibliotēkas biedrība. Bibliotēka ļoti bieži pārvietojas, līdz atrada īsto vietu. Pašlaik tā atrodas 1980. gadā celtā bērnudārza ēkā.

Darbība:

Bibliotēka ir Alsviķu pagasta pārvaldes kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos, konsultācijas darbam ar datoru un internetu (pieteikties pa tālr. 6400829, vai e-pastu: bibl.strautini@aluksne.lv
4. SBA Iespieddarbus, kuri nav Strautiņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt , izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas literatūras izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus
6. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegāde izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibl.strautini@aluksne.lv
7. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv; www.diva.lv; http://cinema.mosfilm.ru/films/
8. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64300829 e-pastu: bibl.strautini@aluksne.lv Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://aluksne.biblioteka.lv Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 64300829 e-pastu: strautini.bibl@aluksne.lv vai apmeklē bibliotēku Alsviķu pagasts, Strautiņi, „Zemenīte”, Strautiņu bibliotēka.
9. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 64300829, e-pastu: bibl.strautini@aluksne.lv
10. Jauno grāmatu dienas Pēc jauno grāmatu saņemšanas bibliotēkā izstāde un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem
11. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopiju un izdruku izgatavošana melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,07
2. melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) EUR 0,11
3. melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,14
4. melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,21
5. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,14
6. melnbaltā A3 formāta lapas abas puses (teksts) EUR 0,23
7. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,28
8. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,43
9. krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,28
10. krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,57
11. krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,85
12. Skenēšana Iespēja veikt skenēšanas darbus EUR 0,14
13. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšanu starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

84

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

197

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2512

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

922

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1590

Virtuālais apmeklējums:

509

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7813

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3389

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4030
Seriālizdevumi 3783
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 279

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

485

Izslēgto dokumentu kopskaits:

390

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5137

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 4533
Seriālizdevumi 316 390 604
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 37 689

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2