Straupes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000237

Adrese:

Braslas iela 1, Straupe, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64132252 @ 64132295
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Pārgaujas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Blaumane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009116276

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0768

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

293A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

1919.gads. 1923.g. 6. aprīlī pagasta valdes pilnvarotais Jānis Andersons parakstīja kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 503 grāmatas bibliotēkas papildināšanai

Darbība:

Straupes pagasta bibliotēka ir Pārgaujas novada Straupes pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina imformācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums: 13:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumi un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursija mazajiem bērniem pa bibliotēku
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Straupes un Pārgaujas nov., bibliotēkās kā arī Cēsu Centrālajā bibliotēkā , var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

29

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

387

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Pārējie:

282

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4361

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3362

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

999

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6431

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

306

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3493
Seriālizdevumi 2938
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 334

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 48
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

685

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1121

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9205

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 114 7286
Seriālizdevumi 516 1007 1864
Audiovizuālie resursi 27
Kartogrāfiskie materiāli 8
Nošizdevumi 11
Attēlizdevumi 5
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 4 806

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1