Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000718

Adrese:

Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67910503 26590932 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Stopiņu novada pašvaldības vietne
Sociālie tīkli Twitter - Ulbrokas bibliotēka
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Youtube kanāls
Sociālie tīkli Facebook - Ulbrokas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Brigmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068197

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1647

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

537A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Pēc Latvijas PSR Kultūras ministrijas Pases datiem, kas izdota 1967. gada 10. martā, par Ulbrokas bibliotēkas oficiālu dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1947. gads, kad Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēka tika atvērta ciema padomes ēkā „Tālavas”. Rīgas rajona Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēkas Pases ierakstā fiksēts dibināšanas gads un nosaukuma maiņa – Rīgas rajona Stopiņu ciema Ulbrokas bibliotēka. Informācija par bibliotēkas vēsturi atrodama Stopiņu novada tīmekļa vietnē sadaļās vēsture: http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/vesture un bibliotēkas darbības raksturojums: http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/darbibas-raksturojums. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku mājaslapā http://www.biblioteka.salaspils.lv/lv/pierigas-publiskas-bibliotekas-saraksts

Darbība:

Pēc Latvijas PSR Kultūras ministrijas Pases datiem, kas izdota 1967. gada 10. martā, par Ulbrokas bibliotēkas oficiālu dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1947. gads, kad Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēka tika atvērta ciema padomes ēkā „Tālavas”. Rīgas rajona Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēkas Pases ierakstā fiksēts dibināšanas gads un nosaukuma maiņa – Rīgas rajona Stopiņu ciema Ulbrokas bibliotēka. Informācija par bibliotēkas vēsturi atrodama Stopiņu novada tīmekļa vietnē sadaļās vēsture: http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/vesture un bibliotēkas darbības raksturojums: http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/darbibas-raksturojums. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku mājaslapā http://www.biblioteka.salaspils.lv/lv/pierigas-publiskas-bibliotekas-saraksts

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Piekļuve Latvijas datubāzes (Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”; Letonika) tīklam. Dokumentu un fotoattēlu skenēšana, nepieciešamās informācijas kopēšana no bibliotēkas materiāliem un faksa pakalpojumu veikšana. Dokumentu elektroniskā piegāde, ko bibliotēka nodrošina ar e-pasta starpniecību no nacionālajām un starptautiskajām datubāzēm un citiem autoritatīviem elektroniskiem avotiem. Jebkuram bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotājam ir pieejama izdevumu meklēšana katalogā. Bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja pieslēgties bibliotēkas elektroniskajam katalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas – skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, pagarināt izsnieguma termiņu, skatīt informāciju par rindām uz izdevumiem, veikt eksemplāru pasūtīšanu, kā arī iestāties rindā uz izsniegtajiem izdevumiem. Ulbrokas bibliotēkas sniegto pakalpojumu pamatā ir bezmaksas pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros - lietotāju reģistrācija, lasītāja kartes izsniegšana; grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas bibliotēkā. Lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta), iekārtu un aprīkojuma lietošana. Lietotāju apmācība un konsultēšana par bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām; bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi. Papildus pamatpakalpojumiem bibliotēka sniedz bezmaksas pakalpojumus – materiālu kopēšanā no bibliotēkas krājuma un nepieciešamo dokumentu skenēšanu. Vienīgais maksas pakalpojums ir izdrukas no datora. Vienreiz gadā organizējot E - prasmju un informācijas apguvi semināru un praktisko nodarbību veidā visām vecuma grupām. Ikviens interesents var praktizēties bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanā un resursu meklēšanā. Bibliotēkas darbinieki atlasa, un sagatavo tematiskās uzziņas klātienē un nosūta ar e-pasta starpniecību no nacionālajām un starptautiskajām datubāzēm un citiem autoritatīviem elektroniskiem avotiem. Organizē E - prasmju un informācijas apguvi semināru un praktisko nodarbību veidā visām vecuma grupām gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Maksas pakalpojumu veidi un cenas: Informācijas izgūšana no datora: A 4 formāta 1 melnbalta lapa A 4 formāta 1 krāsaina lapa Iespieddarbu pasūtīšana SBA kārtā Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas lietošanas noteikumi (Nolikums un bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti ar Stopiņu novada domes 2016. gada 23. marta sēdes lēmumu, protokols Nr.71) Bibliotēkas lietotāju tiesības paredz: 27.4. izmantot Bibliotēkas sniegtos bezmaksas un maksas pakalpojumus 27.3. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus (vai to kopijas) no Bibliotēkas krājuma vai pasūtīt tos starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu Latvijas bibliotēku krājumiem; 0.07 EUR 0.36 EUR Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

3332

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

131

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

703

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

291

Pārējie:

412

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7123

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4651

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2472

Virtuālais apmeklējums:

5791

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10486

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2171

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8238
Seriālizdevumi 2166
Audiovizuālie resursi 79
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 36
Bērnu grāmatas 2171

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 78
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

799

Izslēgto dokumentu kopskaits:

318

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14105

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 380 311 11224
Seriālizdevumi 416 7 2755
Audiovizuālie resursi 3 118
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 3
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9
Bērnu grāmatas 142 39 2179

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

2

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 18 18
Attēlizdevumi 221 72 293