Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012530

Adrese:

Nākotnes, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV-3925

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63945109 26472497 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Matuševa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1126

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Pamatuzdevums ir nepārtraukts ikdienas darbs ar visa vecuma lasītāju grupām, atrodot jaunas darbības formas lasītāju piesaistei un lasīšanas veicināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 10:30
Trešdiena 08:30 12:30
Ceturtdiena 08:30 10:30
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1938

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Stelpes pamatskola. Pašvaldības īpašums 1938
Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1623

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

562

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1061

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1634

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1196

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 722
Seriālizdevumi 912
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1950
Bērnu grāmatas 982

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 34
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

352

Izslēgto dokumentu kopskaits:

200

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5989

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 202 5462
Seriālizdevumi 150 200 512
Audiovizuālie resursi 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 200 2963
Bērnu grāmatas 170 289

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1