Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012530

Adrese:

Nākotnes, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV-3925

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63945109
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Stelpes pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Matuševa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1126

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1938

Darbība:

Nepārtraukts ikdienas darbs ar visām lasītāju vecuma grupām, atrodot jaunas darbības formas lasītāju piesaistei un lasīšanas veicināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 10:30
Trešdiena 08:30 12:30
Ceturtdiena 08:30 10:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu saņemšana uz mājām
2. Iespieddarbu izmantošana bibliotēkā
3. Konsultācijas iespieddarbu un informācijas meklēšanā
4. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi
5. Tematiski pasākumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Stelpes pamatskola
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Nākotnes", Stelpes pagasts, Vecumnieku novads Pašvaldības īpašums 1938.
Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

61

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1636

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

912

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

724

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1129

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

514

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 633
Seriālizdevumi 496
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1026
Bērnu grāmatas 412

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

171

Izslēgto dokumentu kopskaits:

150

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5117

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 41 4675
Seriālizdevumi 130 150 442
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 192 2577
Bērnu grāmatas 41 347

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi: