Stalbes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000235

Adrese:

Iktes, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65826760 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Pārgaujas novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku
Citas iestādes vietne Cēsu centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Kasparāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057437

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0766

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

292A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1932.gadā. Pamatojoties uz Stalbes pagasta padomes 1931.gada 11.februāra lēmumu, pagasta valdes darbvedis Ernests Vītiņš 1931.gada 9.martā parakstīja kultūras fonda noteikumus un saņēma 659 grāmatas.

Darbība:

Bibliotēka ir vietējais kultūras un informācijas centrs, tās darbību finansē Pārgaujas novada pāšvaldība.Bibliotēkā komplektē un izsniedz, iespieddarbus un citus dokumentus visām lasītāju grupām. Piejams bezmaksas internets un datu bāzes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 14:00 18:00 08:00 -13.00 izsniegšanas punktā Rozulā
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 14:00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2002

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rozulas klubs,Rozula,Stalbes pagasts,Pārgaujas novads LV-4151 Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

2080

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

166

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1479

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

830

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

649

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1935

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

433

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1382
Seriālizdevumi 553
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 238

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 70
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 66
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

551

Izslēgto dokumentu kopskaits:

715

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5299

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 140 170 4452
Seriālizdevumi 411 545 833
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 34 1 693

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1