Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012576

Adrese:

Spāres muiža, Spāre, Amatas pag., Amatas nov., LV-4139

Darbojās 2018.gadā:

Bibliotēkas vadītājs/direktors:

AIVA LAGZDIŅA

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

05029000347

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1095

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3106

Akreditācijas datums:

19.05.2015

Akreditācijas termiņš:

18.05.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 11:00
Otrdiena 09:00 11:00
Piektdiena 09:00 11:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1890

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Spāres internātpamatskola "Spāres muiža", Spāre, Amatas pag., Amatas nov Valsts īpašums 1890
Teritorijas kopējā platība (m2):

1553

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

95

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

25

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1120

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

250

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

870

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1100

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

770

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1000
Seriālizdevumi 100

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

51

Izslēgto dokumentu kopskaits:

40

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

1716

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 11 0 1716
Seriālizdevumi 40 40 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9 0 502
Bērnu grāmatas 1 0 843

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

0

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0