Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācību bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013397

Adrese:

Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28798514 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Parpuce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1484

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

867

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:15 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 9:00 16:30
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

135

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

358

Pārējie:

358

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1495

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1495

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1411

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1411
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1130
Bērnu grāmatas 0

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

474

Izslēgto dokumentu kopskaits:

148

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

13830

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13298 468 148 13618
Seriālizdevumi 4 4
Audiovizuālie resursi 57 57
Kartogrāfiskie materiāli 4 4
Attēlizdevumi 50 50
Pārējie dokumenti 40 40
Elektroniskie resursi 51 6 57
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11824 468 148 12144

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

15