Smiltenes novada bibliotēkas Palsmanes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000830

Adrese:

Kultūras nams, Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64773879 26362164 @ 64773554
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vingra Bērtiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000069099

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0448

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

344A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

01.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Palsmanes pagasta bibliotēkas krājuma sākums datēts ar 1921. gadu, kad izveidojās Palsmanes izglītības biedrība.Bibliotēka atradās pamatskolas telpās, krājumā 904 grāmatas.

Darbība:

Pagasta bibliotēka, kurai akreditācijā piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Tā ir Palsmanes pagasta kultūras, informācijas un izglītības iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Piektdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Apmācības un konsultācijas. Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
2. Datori un internets. Datoru un interneta pieslēguma un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Portālu Latvija.lv un mana.latvija.lv izmantošana elektroniskai saziņai ar valsti.
4. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus,kuri nav Palsmanes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.
5. Abonētās datubāzes. Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm- www.letonika.lv; www.lursoft.lv
6. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka melnbalta A4 lapa A4 lapa no abām pusēm 0,08 EUR 0,13 EUR
2. Izdruka krāsaina A4 lapa A4 lapa no abām pusēm 0,36 EUR 0,45 EUR
3. Kopēšana melnbalta A3 lapa A3 lapa no abām pusēm 0,17 EUR 0,22 EUR
4. Skenēšana A4 lapa 0,52 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1898

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Palsmanes pagasta kultūras nams Palsmanes pagasta kultūras nams,Palsmanes pagasts, Smiltenes novads Pašvaldības īpašums 1898

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

275

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

138

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2895

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1830

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1065

Virtuālais apmeklējums:

628

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4248

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

584

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2208
Seriālizdevumi 2035
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 485

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 38
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

440

Izslēgto dokumentu kopskaits:

499

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4715

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 107 199 3983
Seriālizdevumi 333 300 678
Audiovizuālie resursi 39
Elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 33 455

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2