Smiltenes novada bibliotēkas Launkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000829

Adrese:

Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64707466 @ 64707461
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada dome
Citas iestādes vietne Smiltenes novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Pēča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068341

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0447

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

723

Akreditācijas datums:

19.06.2016

Akreditācijas termiņš:

19.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

1929. gada 18. aprīlī Brantu izglītības biedrība "Ausma" pilnvarotais pārstāvis Jānis Celmiņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 642 sējumus bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 pārtraukums 12 -13
Otrdiena 08:00 17:00 pārtraukums 12 -13
Trešdiena 13:00 17:00
Ceturtdiena 8:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogos, e-pakalpojumu izmantošana
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, teksts 0.08 EUR
2. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, teksts un attēls 0.17 EUR
3. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, attēls 0.28 EUR
4. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, teksts 0.36 EUR
5. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, teksts un attēls 0.52 EUR
6. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, attēls 0.86 EUR
7. Kopēšana: melnbalta A3 lapa, teksts 0.17 EUR
8. Kopēšana: melnbalta A3 lapa, attēls 0.36 EUR
9. Skenēšana A4 lapa 0.52 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1844

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

158

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

192

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

169

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2528

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2082

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

446

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4046

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

162

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2004
Seriālizdevumi 2040
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 174

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 38
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

489

Izslēgto dokumentu kopskaits:

648

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4233

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 107 344 3521
Seriālizdevumi 382 304 694
Audiovizuālie resursi 7
Elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16 16 342

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda