Smiltenes novada bibliotēkas Grundzāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000825

Adrese:

Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25769055 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada dome
Citas iestādes vietne Smiltenes novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Briede

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000071642

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0444

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

722A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

1929.g. Grundzāles pagasta valde lūgusi Kultūras fondam piešķirt bibliotēku ar 600 sējumiem. No 1930.-1939. gadam bibliotēka atrodas Grundzāles pagasta namā un atvērta divas reizes nedēļā. 1939. gadā bibliotēku nodod 6-klašu pamatskolas pārziņā. Šobrīd bibliotēka atrodas Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā. 2017.g.29.decembrī, sakarā ar reorganizāciju tiek likvidēts Ārējās apkalpošanas punkts Aumeisteros.

Darbība:

Pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodarbojas ar iedzīvotāju bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu, novadpētniecibas materiālu vākšanu un sistematizēšanu, skolēnu lasītveicināšanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:30- 13:00
Trešdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:30- 13:00
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:30- 13:00
Papildu informācija:

Grundzāles bibliotēka katru 2. trešdienu piegādā grāmatas un periodiku uz Aumeisteriem no 12.30 līdz 14.00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēkas
2. Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības, konsultācijas Informācijas meklēšana e-katalogā un internetā, e-pakalpojumu veikšana
4. Brīvā laika pavadīšana Tematiski pasākumi un izstādes; galda spēles bērniem un pusaudžiem
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, lasītāja konta pārraudzība internetā autorizētajiem bibliotēkas lietotājiem https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, teksts 0.08 EUR
2. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, teksts un attēls 0.17 EUR
3. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, attēls 0.28 EUR
4. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, teksts 0.36 EUR
5. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, teksts un attēls 0.52 EUR
6. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, attēls 0.86 EUR
7. Izdruka, kopēšana: melnbalta A3 lapa, teksts 0.17 EUR
8. Izdruka, kopēšana: melnbalta A3 lapa, attēls 0.36 EUR
9. Skenēšana A4 lapa 0.52 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

175

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

76

Pārējie:

99

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2216

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1199

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1017

Virtuālais apmeklējums:

73

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4756

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

441

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1949
Seriālizdevumi 2798
Audiovizuālie resursi 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 261

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

793

Izslēgto dokumentu kopskaits:

620

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4603

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 109 269 3124
Seriālizdevumi 683 351 1428
Audiovizuālie resursi 1 38
Elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 19 259

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3