Smiltenes novada bibliotēkas Brantu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000820

Adrese:

Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pag., Smiltenes nov., LV-4729

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26957547 26957547 @
Pagasta padomē 64700866
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada dome
Citas iestādes vietne Smiltenes novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Skujiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015931

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0438

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

721A

Akreditācijas datums:

15.06.2016

Akreditācijas termiņš:

15.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945.gadā. Jaundibinātajā kolektīvajā saimniecībā - Raiņa vārdā nosauktajā kolhozā radās nepieciešamība pēc kultūras dzīves. Tika dibināta ciema bibliotēka un aktivizēta mākslinieciskā pašdarbība.

Darbība:

Bibliotēka Brantu pagastā ir izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas nodrošina operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Brīvs
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12.00 - 12.30
Ceturtdiena Brīvs
Piektdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12.00 - 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Pieeja internetā datubāzēm Letonika, Lursoft Laiikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Konsultācijas Informācijas meklēšana internetā, e-katalogos, e-pakalpojumu izmantošana
4. Tematiski pasākumi, izstādes Organizēti grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka -melnbalta A4 lapa, teksts 0.08 EUR
Kopēšana, izdruka -melnbalta A4 lapa, attēls 0.28 EUR
Kopēšana, izdruka - krāsaina A4 lapa, teksts 0.36 EUR
Kopēšana, izdruka - krāsaina A4 lapa,teksts ar attēlu 0.52 EUR
Kopēšana, izdruka - krāsaina A4 lapa, attēls 0.86 EUR
Skenēšana A4 lapa 0.52 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

116

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1922

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1662

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

260

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2747

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

100

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1627
Seriālizdevumi 1120
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 54

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

477

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3254

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 67 171 2508
Seriālizdevumi 396 306 732
Audiovizuālie resursi 4
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4 8 230

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda