Smiltenes novada bibliotēkas Birzuļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000818

Adrese:

Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
25650275 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vija Meistere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000017449

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0434

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 13:00
Otrdiena 14:00 18:00
Trešdiena 09:00 13:00
Trešdiena 14:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes https://www.letonika.lv/; http://news.lv/
2. Dators un internets Dators ar interneta pieslēgumu; bezvadu internets WiFi
3. Grāmatas, preses izdevumi, CD izsniegšana Grāmatas, preses izdevumi, CD izsniegšana lasīšanai mājās un abonementā, lasīšanas termiņa pagarināšana
4. Starpbibliotēku abonements Grāmatas, kuras nav Birzuļu bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA), klientam apmaksājot pasta izdevumus. Sīkāka informācija: telf.: 25650275 e-pasts: birzulubiblioteka@smiltene.lv
5 Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs Birzuļu bibliotēkas elektroniskais katalogs, kur pieejama informācija par Birzuļu bibliotēkas krājumu un informācija par citu reģiona bibliotēku krājumiem: https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. Uzziņas, konsultācijas Var saņemt konsultācijas par bibliotēku, tās pieejamību, izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanas iespējām. Šeit iespējams saņemt apmācību darbam ar datoru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka un kopēšana A4 lapa melnbalta 0,08
2. A4 krāsaina 0,36
3. A4 lapa no abām pusēm 0,13
4. A3 lapa melnbalta 0,17
5. A3 lapa no abām pusēm melnbalta 0,22
6. Attēla un teksta skenēšana A4 lapa 0,17
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1962

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Birzuļu tautas nams Smiltenes nov., Bilskas pag., Mēri, Birzuļu tautas nams, LV-4706 Pašvaldības īpašums 1962

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

93

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

715

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

491

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

224

Virtuālais apmeklējums:

64

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2133

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

297

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 666
Seriālizdevumi 1327
Pārējie dokumenti 140
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 157

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

295

Izslēgto dokumentu kopskaits:

564

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2384

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 79 199 1905
Seriālizdevumi 216 364 453
Audiovizuālie resursi 11
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 1 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 29 19 295

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3