Šķaunes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000413

Adrese:

"Tautas nams", Šķaune, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26162945 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Jermakoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1249

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Krāslavas novada Dagdas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

810A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947

Darbība:

Bibliotēka kā kultūras, izglītības un saskarsmes centrs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

142

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

118

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1945

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1571

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

374

Virtuālais apmeklējums:

1104

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3446

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

348

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2147
Seriālizdevumi 1290
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 271

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 90
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 42
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

387

Izslēgto dokumentu kopskaits:

217

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5373

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 178 109 4868
Seriālizdevumi 209 108 496
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 37 567

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2