Šķaunes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000413

Adrese:

Tautas nams, Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26162945 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Jermakoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1249

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Dagdas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

810A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947

Darbība:

Bibliotēka kā kultūras, izglītības un saskarsmes centrs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Trešdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Piektdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
3 Uzziņas un konsultācijas Uzziņu sagatavošana un konsultācijas bibliotekārā darba jautājumos
4 Rakstnieces Marijas Andžānes memoriālā istaba
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

886

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas bijušajā aizsargu mājā kopā ar tautas namu un pašvaldību.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

142

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

151

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3292

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2066

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1226

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3631

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1208

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2122
Seriālizdevumi 1509
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1011

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

430

Izslēgto dokumentu kopskaits:

204

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5203

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 241 94 4799
Seriālizdevumi 188 110 395
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 45 14 579

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2