Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012960

Adrese:

Latgales iela 2, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Riebiņu nov., LV-5331

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65326204 26409058 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Riebiņu novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas direktore Marija Bernāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1054

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3596

Akreditācijas datums:

23.05.2018

Akreditācijas termiņš:

22.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951.gads

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Bibliotēkā bērni var būt no mācību laika sākuma līdz dienas beigām /8.30 -15.30/, meklēt informāciju, izmantot datoru,gatavot mājas darbus. Plauktos ir daiļliteratūras grāmatas, enciklopēdijas. Jau vairākus gadus bibliotekāra slodzes nav. Viņa darbu veic skolas administrācija un skolotāji.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Liiteratūras izsniegšana Mācību grāmatu izsniegums
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

26

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

31

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

10

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

62

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

20

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

310

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

210

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 310
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 310

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

35

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

1142

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 35 0 1142
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 35 0 1142

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0