Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000668

Adrese:

Preiļu iela 8, Štikāni, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64646941 26476926 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku e-katalogs
Citas iestādes vietne Silmalas pagasta pārvaldes mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Larisa Kolosova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026422

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0512

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

664A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir sniegt daudzpusīgus, kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft"Laikrakstu bibliotēka"
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
SBA Starpbibliotēku abonementa grāmatu pasūtīšana un piegāde
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Teritorijas kopējā platība (m2):

112

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

77

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

51

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1227

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1103

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Virtuālais apmeklējums:

498

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5161

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

430

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2729
Seriālizdevumi 2432
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 534

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 55

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

297

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5252

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 181 4374
Seriālizdevumi 115 868
Audiovizuālie resursi 1 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 23 432

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2