Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000669

Adrese:

Miera iela 4, Kruki, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64644953 29353159 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Laizāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026437

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0510

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

662A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēkas vēsturi izpētot arhīva materiālos, pirmie lēmumi atrodami 1949. gadā: organizēt pārvietojamās bibliotēkas kolhozos. Saglabājies Ružinas pagasta padomes darbaļaužu deputātu izpildkomitejas lēmums Nr. 30 no 15.03.49. "No 1949. gada sākt daiļliteratūras vākšanu bibliotēkām un sniegt praktisku palīdzību kolhozu sarkano stūrīšu ierīkošanai." Kruķu bibliotēku 1951. gadā dibinājusi Maltas rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja. Sākotnējais grāmatu krājums bija 194 eksemplāri, gada beigās – 508 eksemplāri. Pirmais bibliotēkas vadītājs – Sadofijs Pankovs.

Darbība:

Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iespieddarbu, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību. Bibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus: grāmatas, periodika, SBA, datoru un interneta lietošana, konsultācijas e-pārvaldes digitālajos pakalpojumos, kopēšana, skenēšana, printēšana, ierakstīšana diskā, citas konsultācijas un uzziņas, izstādes un pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 12:30 Pēdējā mēneša piektdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft"Laikrakstu bibliotēka"
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Teritorijas kopējā platība (m2):

960

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

188

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

121

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3120

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1616

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1504

Virtuālais apmeklējums:

529

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4600

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

960

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2781
Seriālizdevumi 1818
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 699

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 150
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 73
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 77

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

498

Izslēgto dokumentu kopskaits:

326

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5090

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 172 56 3969
Seriālizdevumi 325 270 1104
Audiovizuālie resursi 1 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 4 666

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2