Siguldas novada Siguldas pagasta Centra bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000689

Adrese:

Zinātnes iela 7B, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67800954 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Blaua

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009238823

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1642

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

533A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Sākums:

1966.gada 16.janvārī.

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas iestāde, kura glabā un sistematizē grāmatas, periodisko literatūru. Galvenā prioritāte bibliotēkas darbībā ir apmeklētāju pieprasījumu apmierinājums ne tikai ar nepieciešamu literatūru, bet arī ar informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1973

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

436

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

135

Pārējie:

301

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3758

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3061

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

697

Virtuālais apmeklējums:

602

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7206

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

955

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5574
Seriālizdevumi 1631
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 799

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 35
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

876

Izslēgto dokumentu kopskaits:

579

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8284

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 342 6855
Seriālizdevumi 529 579 1357
Audiovizuālie resursi 49
Pārējie dokumenti 5 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7
Bērnu grāmatas 62 885

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda