Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000379

Adrese:

Bērziņi, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65263591 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Januškeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167412

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1587

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

310B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēkas dibināšanu atrodamas Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņā par to, ka 1946.gadā Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciema bibliotēkā sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, sakarā ar bibliotēkas darbinieku maiņu. Citu ziņu par bibliotēkas dibināšanu valsts arhīvā nav.

Darbība:

Bibliotēkas misija - piedāvāt bibliotēkas lietotājiem zināšanas ar mērķi, lai šīs zināšanas nestu garīgu, intelektuālu, ekonomisku, sociālu u.c. labumus. Censties panākt, lai visas apmeklētāju grupas apmeklētu pēc iespējas vairāk bibliotēku, kā arī saglabāt un attīstīt iedzīvotāju spēju funkcionēt sabiedrībā un attīstīt individuālas personības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bibliotēkā internetā pieejamo datu bāzu - Letonika, Lursosft Laikrakstu bibliotēka - izmantošana bez maksas
2. Grāmatu izsniegšana Grāmatu un periodikas izsniegšana
3. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana bez maksas
4. Konsultācijas Bezmaksas konsultācijas par datoru un interneta izmantošanu
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

98

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

71

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1117

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

963

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

154

Virtuālais apmeklējums:

60

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2457

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

104

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 846
Seriālizdevumi 1611
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 69

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 166
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 129
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

554

Izslēgto dokumentu kopskaits:

30

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4635

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 234 30 3808
Seriālizdevumi 320 827
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 46 9 733

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1