Sēlpils 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000379

Adrese:

Bērziņi, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65263591 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Januškeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167412

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1587

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

310B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēkas dibināšanu atrodamas Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņā par to, ka 1946.gadā Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciema bibliotēkā sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, sakarā ar bibliotēkas darbinieku maiņu. Citu ziņu par bibliotēkas dibināšanu valsts arhīvā nav.

Darbība:

Bibliotēkas misija - piedāvāt bibliotēkas lietotājiem zināšanas ar mērķi, lai šīs zināšanas nestu garīgu, intelektuālu, ekonomisku, sociālu u.c. labumus. Censties panākt, lai visas apmeklētāju grupas apmeklētu pēc iespējas vairāk bibliotēku, kā arī saglabāt un attīstīt iedzīvotāju spēju funkcionēt sabiedrībā un attīstīt individuālas personības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Piektdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datu bāzes Bibliotēkā internetā pieejamo datu bāzu - Letonika, Lursosft Laikrakstu bibliotēka - izmantošana bez maksas
2. Grāmatu izsniegšana Grāmatu un periodikas izsniegšana
3. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana bez maksas
4. Konsultācijas Bezmaksas konsultācijas par datoru un interneta izmantošanu
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1925

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

92

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1232

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

911

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

321

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2288

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

143

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 702
Seriālizdevumi 1586
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 143

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 156
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 143
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

398

Izslēgto dokumentu kopskaits:

376

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4460

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 132 116 3926
Seriālizdevumi 266 260 533
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 28 743

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2