Sējas novada "Ainavas" bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000715

Adrese:

Ainavas, Sējas nov., LV-2162

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 79575300 @ 67977739
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Sējas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elīna Ozoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033161

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1639

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

30.10.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

835A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

"Ainavas" bibliotēka dibināta 1946.gadā, kad kolhozs pārņem savā pārraudzībā nelielo uzkrāto grāmatu krājumu. 1968.gada aprīlī ciema padome bibliotēkai piešķira nosaukumu "Ainavas" (pēc Sējas muižas "Ainavas" nosaukuma).

Darbība:

Bibliotēka nodrošina visiem iedzīvotājiem bezmaksas informācijas tehnoloģiju izmantošanu. Bibliotēka piedāvā: grāmatu izsniegšanu lasīšanai mājās, periodiskos izdevumus, uzziņas un informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

61

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

784

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

573

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

211

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

653

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

154

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 376
Seriālizdevumi 277
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 143

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

256

Izslēgto dokumentu kopskaits:

760

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3857

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 124 587 3726
Seriālizdevumi 126 172 126
Audiovizuālie resursi 6 1 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 45 107 865

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda