Sarkaņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000579

Adrese:

Sarkaņi, Sarkaņi, Sarkaņu pag., Madonas nov., LV-4870

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26210523 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas novada bibliotēkas kopkatalogs
Citas iestādes vietne www.biblioteka.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irina Bačuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900009619671

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.09.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1320

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

378A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1931. gada 1. janvārī, tās darbība uzsākta Sarkaņu pagastmājā ar 766 grāmatām.

Darbība:

Nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas un elektroniskās datu bāzes „Letonika”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka” pieejamību. Konsultē valsts piedāvāto e-pakalpojumu izmantošanā (www.latvija.lv). Veic novadpētniecības materiālu apzināšanu, uzkrāšanu. Piedāvā iespēju bibliotēkas telpās iekārtot neliela apjoma izstādes. Pie bibliotēkas izvietoti vides objekti ar Elīnas Līces un Andas Līces dzejas un prozas fragmentiem. Apmeklētāju ērtībām iekārtota brīvdabas lasītava - pergola ar šūpuļkrēsliem un soliem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

15:30 - 16:00 pārtraukums Trešdiena- metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana T. 26210523, e-pasts sarkanubiblioteka@madona.lv
Virtuālais Madonas reģionālais kopkatalogs http://biblioteka.madona.lv/alise/alise3i.asp
Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Bibliotēkas krājums, datori un internets Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu izmantošana (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā.
Apmācības un konsultācijas Par bibliotēkas krājumu, www.latvija.lv un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu.
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Pasākumi, izstādes Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi, izstādes. Regulāri skatāmas izstādes (gleznas, foto, amatnieku darbi u.c.).
Ekskursijas pa bibliotēkas teritoriju. Darbs ar interešu grupām Pie bibliotēkas skatāmi vides objekti ar E. Līces un A.Līces dzejas fragmentiem. Iespēja pilnveidot prasmes radošajās darbnīcās.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Sarkaņu bibliotēkas krājumā, iespēja pasūtīt, izmantojot SBA. Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients
Kopēšana no bibliotēkas krājumiem: A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina 50% no satura) A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) EUR 0.07 0.14 0.28 0.57
Kopēšana no klienta materiāliem, papildus aprēķinot PVN: A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina 50% no satura) A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) EUR PVN Cena ar PVN 0.07 0,01 0,08 0.14 0,03 0,17 0.28 0,06 0,34 0.57 0,12 0,69
Informācijas printēšana no bibliotēkā pieejamām datu bāzēm, informācijas resursiem: A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.14 0.28
Informācijas printēšana no klientu informācijas nesējiem, papildus aprēķinot PVN: A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR PVN Cena ar PVN 0.14 0,03 0,17 0.28 0,06 0,34
Skenēšana no bibliotēkas krājumiem: A4 formāta lapas 1 puse EUR 0.14
Skenēšana no klientu dokumentiem, papildus aprēķinot PVN: A4 formāta lapas 1 puse EUR PVN Cena ar PVN 0.14 0,03 0,17
Dokumenta sastādīšana pēc klienta pieprasījuma izdrukas formā: 1 lapa EUR PVN Cena ar PVN 0.71 0,15 0,86
Informācijas elektroniskā piegāde 1 dokuments EUR PVN Cena ar PVN 0,14 0,03 0,17
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1876

Teritorijas kopējā platība (m2):

324

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

155

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1562

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1370

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

192

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3115

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

246

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1325
Seriālizdevumi 1790
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 103

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 48
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

588

Izslēgto dokumentu kopskaits:

832

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4174

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 190 235 3874
Seriālizdevumi 398 597 291
Audiovizuālie resursi 6
Attēlizdevumi 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 9 42 140

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1