Sarkaņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000579

Adrese:

"Sarkaņi", Sarkaņi, Sarkaņu pag., Madonas nov., LV-4870

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26210523 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas novada bibliotēkas kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irina Bačuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900009619671

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.09.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1320

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

378B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Bibliotēkas darbība uzsākta Sarkaņu pagastmājā ar 766 grāmatu lielu krājumu. Grāmatas izsniedza pārzinis Voldemārs Jēģers.

Darbība:

Nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas un elektroniskās datu bāzes "Letonika", "Lursoft laikrakstu bibliotēka" pieejamību. Konsultē valsts piedāvāto e-pakalpojumu izmantošanā www.latvija.lv un Madonas pašvaldības www.madona.lv . Veic novadpētniecības materiālu apzināšanu, uzkrāšanu. Piedāvā iespēju bibliotēkas telpās iekārtot neliela apjoma izstādes. Uzņem tūristu grupas. Pie bibliotēkas izvietoti vides objekti ar Andas Līces dzejas, prozas fragmentiem. Apmeklētāju ērtībām iekārtota brīvdabas lasītava.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

12:30 - 13:00 pārtraukums. Trešdiena- metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana T. 26210523, e-pasts sarkanubiblioteka@madona.lv, attālināti elektroniskajā katalogā
2. Virtuālais Madonas reģionālais kopkatalogs http://biblioteka.madona.lv/alise/alise3i.asp
3. Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
4. Bibliotēkas krājums, datori un internets Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu izmantošana (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā.
5. Apmācības un konsultācijas Par bibliotēkas krājumu, www.latvija.lv un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu.
6. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
7. Pasākumi, izstādes Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi, izstādes. Regulāri skatāmas izstādes (gleznas, foto, amatnieku darbi u.c.).
8. Ekskursijas pa bibliotēkas teritoriju. Darbs ar interešu grupām Pie bibliotēkas skatāmi vides objekti ar E. Līces un A.Līces dzejas fragmentiem.
9. Grāmatu pieejamība vājredzīgiem lasītājiem. Klausāmgrāmatu pasūtīšana SBA kārtā no Latvijas Neredzīgās bibliotēkas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Sarkaņu bibliotēkas krājumā, iespēja pasūtīt, izmantojot SBA. Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients.
2. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem :
2.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.07
2.2. A4 lapas abas puses - Melnbalta EUR 0.14
2.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 50% no satura - EUR 0.28
2.4. A4 lapas abas puses - Krāsainas EUR 0.57
3. Kopija, izdruka no klienta materiāliem: (ar PVN 21%)
3.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.08 (ar PVN )
3.2. A4 lapas abas puses - Melnbalta EUR 0.17 (ar PVN )
3.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 50% no satura - EUR 0,34 (ar PVN )
3.4. A4 lapas abas puses - Krāsainas EUR 0,69 (ar PVN )
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

324

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

129

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1202

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1061

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

141

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1949

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

166

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1308
Seriālizdevumi 618
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 21
Audio grāmatas 21
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 89

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 56
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 47
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

340

Izslēgto dokumentu kopskaits:

578

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4070

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 145 273 3755
Seriālizdevumi 195 305 305
Audiovizuālie resursi 6
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 2 2 142

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1