Saldus pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000740

Adrese:

Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63839398 29550130 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Lāma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000013254

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1380

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

640

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

15.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Saldus pagasta pārvaldes vietējas nozīmes bibliotēka dibināta 1945. gadā kā ciema bibliotēka ar fondu 6300 fiziskās vienības uz 1568 iedzīvotājiem. No tiem 1291 pieaugušie, 22 m2 liela telpa, ar malkas apkuri un vienu algotu darbinieku.

Darbība:

Motivēt pagasta iedzīvotājus bibliotēkas apmeklējumam, IT un citu jauno tehnoloģiju izmantošanai, uzlabot iespējas tālāk- un mūžizglītībai kā individuālajai izaugsmei. Veicināt pagasta (un ne tikai) bērnu un jauniešu vēlmi lasīt un gūt informāciju

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:30
Otrdiena 08:30 17:30
Trešdiena 13:00 17:30 Darba diena sākas no 8:30, bet apmeklētājiem pieejama no 13:00-17:30.
Ceturtdiena 08:30 17:30
Piektdiena 08:30 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

175

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

34

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

388

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

164

Pārējie:

224

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5557

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3011

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2546

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11434

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1204

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5543
Seriālizdevumi 5802
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 3
Attēlizdevumi 79
Pārējie dokumenti 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2195

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 170
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 77
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 93

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1015

Izslēgto dokumentu kopskaits:

358

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11700

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 373 358 9276
Seriālizdevumi 642 2350
Audiovizuālie resursi 47
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 25
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 110 112 2492

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google