Saldus novada Zirņu pagasta Butnāru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000745

Adrese:

Kurzemītes pamatskola, Būtnāri, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3801

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26650820 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Gricmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052016

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0023

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.09.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

643A

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

15.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1971. gads

Darbība:

Zirņu pagasta Butnāru bibliotēkas mērķis ir popularizēt bibliotēkas darbību un veikt kultūrizglītojošu funkciju iedzīvotāju vidū. Bibliotēka veic bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, nodrošina iedzīvotājus ar nepieciešamu literatūru, sniedz dažāda rakstura informāciju. Veido resursus, iesaistās sociālo problēmu risināšanā un mūžizglītības procesos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 13:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no plkst. 14:00 līdz 15:00. Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 - metodiskais darbs. Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana un drukāšana vienpusēja A5 melnbalts teksts un attēls krāsains teksts un attēls 0.03 Eur bez PVN 0.08 Eur bez PVN
2. Kopēšana un drukāšana vienpusēja A4 melnbalts teksts un attēls krāsains teksts un attēls 0.07 Eur bez PVN 0.16 Eur bez PVN
3. Kopēšana un drukāšana vienpusēja A3 melnbalts teksts un attēls krāsains teksts un attēls 0.13 Eur bez PVN 0.33 Eur bez PVN
4. Kopēšana un drukāšana divpusēja A5 melnbalts teksts un attēls krāsains teksts un attēls 0.07 Eur bez PVN 0.16 Eur bez PVN
5. Kopēšana un drukāšana divpusēja A4 melnbalts teksts un attēls krāsains teksts un attēls 0.13 Eur bez PVN 0.33 Eur bez PVN
6. Kopēšana un drukāšana divpusēja A3 melnbalts teksts un attēls krāsains teksts un attēls 0.26 Eur bez PVN 0.66 Eur bez PVN
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Teritorijas kopējā platība (m2):

12500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

81

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1937

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1675

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

262

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3638

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

136

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1022
Seriālizdevumi 2545
Attēlizdevumi 71
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 380

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 115
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 70
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 45

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

529

Izslēgto dokumentu kopskaits:

489

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4872

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 108 235 3539
Seriālizdevumi 413 254 1249
Audiovizuālie resursi 12
Attēlizdevumi 64
Pārējie dokumenti 8 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 63 1394

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2