Saldus novada Rubas pagasta Līkupēnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000739

Adrese:

Veclīkupēni, Rubas pag., Saldus nov., LV-3892

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25622626 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Saldus pilsētas bibliotēkas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Ļutkus

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000017580

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0025

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.09.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

639A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949.gadā. Līkupēnu bibliotēka atrodas Rubas pagasta Veclīkupēnos, vecās muižas ēkā, otrā stāvā. Kura celta1903.gadā, to cēlis barons Fājens. Bibliotēka atrodas otrā stāvā, to apmeklē Rubas pagastā dzīvojošie iedzīvotāji, kā arī no kaimiņu pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Līkupēnu centrs, Rozas skola, Zariņi. Bibliotēkai ir izstrādāts darba plāns gadam un ceturkšņiem, kas sniedz pilnīgu priekštatu par bibliotēkas darbu.

Darbība:

Galvenais bibliotēkas darbības virziens ir kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu lietotājiem. Krājuma veidošana, mūžizglītības veicināšana un atbalsts, IT attīstība, lietotāju apmācība tā izmantošanā, droša interneta apguves nodrošināšanā, novadpētniecības materiālu apkopošanā un saglabāšanu. Kultūras pasākumu organizēšana un iedzīvotāju iesaiste tajos. Sniegt bibliotēkas lietotājiem informācijas uzziņas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 13:00
Trešdiena 14:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 13:00
Piektdiena 09:00 13:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena ir metodiskā diena, bibliotēka lasītājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Letonika, Lursoft Piekļuve abonētājai datu bāzei internetā - Letonika
7 datori no tiem 1 - darbiniekam, 6- lietotājiem Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Printēšana: teksts attēls A 4 formāta 1 melnbalta lapa A 4 formāta 1 krāsaina lapa A 4 formāta 1 krāsaina lapa 0.07 eiro. + PVN 0.28 eiro. + PVN 0.71 eiro. + PVN
Kopēšana : Viena puse abas puses A 4 formāts - melnbalta lapa A 4 formāts - melnbalta lapa 0.07 eiro. + PVN 0.10 eiro. + PVN
Orģinālu skenēšana: teksts attēls A 4 formāta 1 lapa A 4 formāta 1 lapa 0.14 eiro. + PVN 0.21 eiro. + PVN
Pasūtīšana SBA kārtā pasta izd.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1903

Teritorijas kopējā platība (m2):

524

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

75

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

684

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

558

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

126

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1350

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

157

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 442
Seriālizdevumi 908
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 156

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

446

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2193

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5458

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 105 2193 3485
Seriālizdevumi 341 1956
Audiovizuālie resursi 5
Attēlizdevumi 11
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 1102

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2