Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013102

Adrese:

Skolas iela 6, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67940950 @ 67947732
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Salaspils novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Salaspils novada bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veneranda Bogdāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001262174

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.12.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1938

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.08.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3121

Akreditācijas datums:

29.05.2015

Akreditācijas termiņš:

01.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1973

Sākums:

1973

Darbība:

Bibliotēkas mērķis - attīstīt un veidot skolas bibliotēku kā informatīvu, izglītojošu un kultūrvides centru skolēniem un pedagoģiem, veicināt interesi par lasīšanu un literatūru. Pamatvirzieni - izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglābāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Diferencēta bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Uzziņas Individuālas tematiskās, faktogrāfiskās un bibliogrāfiskās izziņas
Konsultācijas Kvalificēta palīdzība skolotājiem un skolēniem informācijas meklēšanā
Ekskursijas Pirmklasnieku iepazīšana ar bibliotēku
Informācijas dienas "Kur mācīties tālāk?" u.c.
SBA pakalpojumi Starpbibliotēku abonementa izmantošana
Abonements Iespieddarbu izsniegšana un saņemšana
Lasītāva Pasākumu organizēšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1973

Teritorijas kopējā platība (m2):

14358

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

221,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1109

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

828

Pārējie:

281

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10873

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1963

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8910

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16038

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10150

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15200
Seriālizdevumi 762
Kartogrāfiskie materiāli 47
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 28
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 13346
Bērnu grāmatas 1714

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1394

Izslēgto dokumentu kopskaits:

472

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

34965

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1374 472 34556
Seriālizdevumi 120
Audiovizuālie resursi 1 134
Mikroformas 3 5
Kartogrāfiskie materiāli 108
Nošizdevumi 14
Attēlizdevumi 7
Pārējie dokumenti 15 15
Elektroniskie resursi 1 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1165 461 19993
Bērnu grāmatas 228 11 14563

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 0
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1